Ο πίνακας περιλαμβάνει τις ετήσιες οικονομικές (σε δηνάρια Σκοπίων) καταστάσεις της EDS που εξαγοράστηκε από τη ΔΕΗ. Αφορούν τις χρονιές 2015, 2016 και 2017 και τα στοιχεία είναι δημοσιευμένα στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων των Σκοπίων. Σύμφωνα με αυτά, η εταιρεία το 2017 εμφάνισε ζημιές 333.256.600 δηναρίων, δηλαδή 5,4 εκατ. ευρώ, από κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ το 2016 και 1 εκατ. ευρώ το 2015