Να επιδείξουν τα οδηγικά προσόντα τους στους εξεταστές οδήγησης των υπηρεσιών Μεταφορών της χώρας καλούνται περίπου 200.000 οδηγοί ηλικίας 74 ετών και άνω, οι οποίοι στο εξής θα δίνουν εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης μέχρι να… εγκαταλείψουν την οδήγηση!
Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που ψηφίστηκε στις αρχές του χρόνου, οι οδηγοί οχημάτων και μοτοσικλετών άνω των 74 χρόνων θα πρέπει να ανανεώνουν το δίπλωμά τους, αποδεικνύοντας πως είναι σε θέση όχι μόνο να οδηγούν και να παρκάρουν, αλλά και ότι διαθέτουν τα απαραίτητα «αντανακλαστικά» για σωστή πορεία στον δρόμο.
Σε εφαρμογή του νέου ΚΟΚ, το υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε εγκύκλιο η οποία ορίζει ότι οι ηλικιωμένοι οδηγοί, πέρα από τις ιατρικές βεβαιώσεις που θα προσκομίζουν στις υπηρεσίες Μεταφορών, θα πρέπει να δίνουν ξανά εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης μόλις συμπληρώνουν το 74ο έτος της ηλικίας τους, τις οποίες θα επαναλαμβάνουν κάθε τρία χρόνια και μόλις υπερβούν τα 80 έτη, κάθε δύο χρόνια.
Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, οι ηλικιωμένοι θα «δοκιμάζονται» σε έναν κύκλο βασικής οδήγησης και όχι σε όλο το πρόγραμμα των εξετάσεων (σήματα οδήγησης κ.λπ.). Ειδικότερα, οι νέες διαδικασίες – πέρα από τις ιατρικές εξετάσεις – εισάγουν και την πρακτική εξέταση (κυρίως, οδήγηση στον δρόμο και στάθμευση), προκειμένου να είναι έμπρακτη η απόδειξη της ικανότητας οδήγησης.
Οι εξετάσεις θα γίνονται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή και με όχημα του ηλικιωμένου ή κάποιου άλλου ιδιοκτήτη.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. Η απόφαση του υπουργείου Μεταφορών, μεταξύ άλλων, προβλέπει:
1. Κάτοχος άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας που την ανανεώνει μετά την ηλικία των 74 ετών, στην αίτησή του συμπληρώνει την/τις κατηγορία/ες που επιθυμεί να ανανεώσει, προκειμένου να συμμετάσχει στις αντίστοιχες δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς.
2. Για κάθε κατηγορία που ο ενδιαφερόμενος θα εξεταστεί, εκδίδεται αντίστοιχο Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης (ΔΕΕ), όπως και αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου ποσού για τον προγραμματισμό των εξετάσεων.
3. Μετά την έκδοση του ΔΕΕ, η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προγραμματίζει τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς του ενδιαφερομένου οδηγού.
4. Η δοκιμασία διενεργείται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, µε οποιοδήποτε όχημα (μοτοσικλέτα) της αντίστοιχης κατηγορίας που επιθυμεί να ανανεώσει ο ενδιαφερόμενος. Για το όχημα αυτό πρέπει να διατίθενται όλα τα έγγραφα νόμιμης κυκλοφορίας του (Αδεια Κυκλοφορίας, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή ειδικό σήμα ασφάλισης, απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας).