Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων αναζητεί η αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines για την κάλυψη θέσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.
Η εταιρεία ζητεί πέντε διαφορετικές ειδικότητες και συγκεκριμένα μηχανικούς, βοηθούς μηχανικών, ιπτάμενο προσωπικό, ομάδα πληρώματος πτήσης αλλά και άτομα για έλεγχο ποιότητας μονάδας.
Ολες οι αιτήσεις προσωπικού πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.jobs.net/jobs/aegeanair/el-gr/all-jobs/ και τα βιογραφικά σημειώματα να είναι στα αγγλικά.
- Μηχανικοί: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν άδεια EASA B1 απεριόριστη, βαθμό τύπου για A320 V2500, Bombardier Q400 / D100 και / ή ATR 72/42 500/600. Τουλάχιστον εξάμηνη εμπειρία σε περιβάλλον συντήρησης γραμμής ή βάσης τους τελευταίους 12 μήνες.
Επιπλέον πρέπει να διαθέτουν προηγμένες δεξιότητες πληροφορικής, καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά), ενώ θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η γνώση της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να διαθέτουν και σχετικές συστατικές επιστολές. Οι θέσεις αφορούν μόνο τη Θεσσαλονίκη.
- Βοηθοί μηχανικοί: Για τις συγκεκριμένες θέσεις οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι σε θέματα συντήρησης αεροσκαφών EPAL, TEI, Μέρος 147. Να μιλούν αγγλικά και να έχουν γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οσοι προσληφθούν θα καλύψουν κενές θέσεις σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.
- Ιπτάμενο προσωπικό - συγκυβερνήτες αεροσκαφών: Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο CPL(A) με ATPL(A) Theory (Frozen ATPL) ή ATPL(A) και Multi Engine Instrument Rating σε ισχύ. Επίσης, πρέπει να έχουν πιστοποιητικό Υγείας Τάξης 1 σε ισχύ, MCC Course, πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας. Επιπλέον πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση ελληνικών και αγγλικών, ενώ οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα τυχόν DHC8 ή ATR type rating, αλλά και πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία επιλογής θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις αξιολόγησης, σε αξιολόγηση σε flight simulator αλλά και σε προσωπική συνέντευξη. Μαζί με την αποστολή των βιογραφικών πρέπει να προσκομίσουν έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
- Ομάδα πληρώματος πτήσης: Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν EASA/JAR ATPL με έγκυρη βαθμολογία τύπου Α320, 5.000 ώρες συνολικού αεροπορικού χρόνου με MTOW άνω των 25 τόνων, 1.000 ώρες ως PIC στο Α320, αλλά και τελευταία πτήση σε αεροσκάφος Α320 εντός 24 μηνών. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μιλούν καλά αγγλικά.
- Ατομα για έλεγχο ποιότητας μονάδας: Οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει να διαθέτουν πτυχίο στην αεροναυπηγική, να μιλούν άριστα την αγγλική γλώσσα και να έχουν γνώση της νομοθεσίας για τις αεροπορικές επαφές, ενώ τυχόν κατάρτιση στις τεχνικές ελέγχου θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Ειδικά για τις συγκεκριμένες θέσεις οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.