Ανοίγει στις 30 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για μια θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως υπαλλήλων ασφάλειας και προστασίας.
Κύρια καθήκοντά τους θα είναι να συμβάλλουν την ομαλή καθημερινή λειτουργία των οργάνων της ΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ και να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μία εκ των οποίων πρέπει να είναι τα αγγλικά ή τα γαλλικά. Επίσης πρέπει να έχουν πλήρεις σπουδές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα το οποίο παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην Ανώτερη Εκπαίδευση και επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών σχετικά με τη φύση των καθηκόντων.
Επιπλέον πρέπει να έχουν την κατάλληλη σωματική κατάσταση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να μπορούν να λάβουν άδεια οπλοφορίας και να είναι έτοιμοι να υποβληθούν σε έρευνα ασφάλειας.
Ως ένοπλοι υπάλληλοι ασφάλειας και προστασίας θα έχουν ρόλο να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού, των επισκεπτών, των προσκεκλημένων και της ιδιοκτησίας, διενεργώντας περιπολίες και ελέγχους στα κτίρια και το προσωπικό.
Πρέπει να διαθέτουν ικανότητες πρόληψης καταστάσεων που απειλούν την ασφάλεια, να μπορούν να ενεργούν γρήγορα με σκοπό την ανάκτηση του ελέγχου μιας κατάστασης και να αναφέρουν συμπεριφορές και περιστατικά που κρίνουν ύποπτα. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους μπορεί να τους ζητηθεί να εργαστούν σε νυχτερινές βάρδιες, τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες, καθώς και να ταξιδεύουν στο εξωτερικό.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού (EPSO). H EPSO συνιστά στους υποψηφίους να ελέγχουν τον λογαριασμό τους τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.
Επίσης μπορούν να δουν την αίτηση υποψηφιότητάς σας ανά πάσα στιγμή μέσω του λογαριασμού τους στην EPSO.  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 2 Οκτωβρίου.