Οι έξυπνες πόλεις ορίζονται από παρεμβάσεις, μέσω των οποίων, παραδοσιακά δίκτυα, υποδομές και υπηρεσίες γίνονται αποδοτικότερα προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και του περιβάλλοντος, με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Υιοθέτηση ήπιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιώσιμες μεταφορές, προστασία φυσικών πόρων και ενεργός συμμετοχή των κατοίκων, είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα  που μπορούμε να συναντήσουμε στις έξυπνες πόλεις.

Στο πρόγραμμα SPARCs, η ομάδα SES (Smart Energy Systems) της ΕΛΙΝ Verd σε συνεργασία με το Δήμο Κηφισιάς ξεκινάει το σχεδιασμό για το μετασχηματισμό του δήμου στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών του.

Το SPARCs είναι ένα πενταετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου βιώσιμων πόλεων, μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2. Επτά δήμοι απ’ όλη την Ευρώπη θα συνεργαστούν στενά  και θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, στην εφαρμογή ηλεκτροκίνησης και στη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για να προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης στους κατοίκους τους.