Το πρώτο σχολικό λεωφορείο ειδικά κατασκευασμένο για παιδιά προσχολικής ηλικίας διαθέτει πλέον ο δήμος Κηφισιάς, στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου.

Το λεωφορείο, 30 θέσεων, έχει ειδικές προδιαγραφές για παιδιά έως 5 ετών και πληροί τους πιο αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Είναι καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης με ατομικά ανατομικά καθίσματα (τύπου Bucket), αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, βάσει τεχνικών προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής νομοθεσίας,

Η νέα παροχή του Δήμου μας, μεταφοράς των παιδιών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δοκιμάζεται πιλοτικά σε τρεις παιδικούς σταθμούς για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Τα δρομολόγια, δε, έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν, βάση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που μοιράστηκαν στους γονείς σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Κηφισιάς. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα θα εξυπηρετηθούν και άλλοι Παιδικοί Σταθμοί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Η οικονομική συμμετοχή των γονέων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, είναι συμβολική και ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ μηνιαίως ανεξαρτήτως της οικονομικής εισφοράς των τροφείων.