Στην τελική ευθεία μπήκε από σήμερα το σιδηροδρομικό έργο της ηλεκτροκίνησης-σηματοδότησης στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα, συνολικού μήκους 81,5 χιλιομέτρων.

Το έργο, προϋπολογισμού 43,6 εκατ. ευρώ, το οποίο υπόσχεται μεγαλύτερες ταχύτητες (μέχρι 160 χλμ/ώρα) και μείωση της χρονοαπόστασης Αθήνα-Καλαμπάκα στις 3 ώρες, δημοπρατήθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας προσφορών την 11η Οκτωβρίου 2018.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει:

* Την κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας για την σηματοτεχνική εξασφάλιση της γραμμής, καθώς και την εγκατάσταση συστήματος αυτόματης προστασίας συρμών ETCS γραμμής επιπέδου1 στη γραμμή Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας.
* Την εγκατάσταση στην ίδια γραμμή, συστήματος ηλεκτροκίνησης (εναέριο δίκτυο επαφής 25 kV/50Hz, ενός υποσταθμού Ισχύος Έλξης 2X15 MVA) και τηλεδιοίκησης (SCADA), καθώς και την προσαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτροκίνησης στις υφιστάμενες όμορες εγκαταστάσεις.
* Την κατασκευή των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
* Την κατασκευή επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής με την συμβατική μέθοδο της σκυρογραμμής (σιδηροτροχιές επί σκύρων) στην περιοχή των Σοφάδων, όπου θα κατασκευαστεί γραμμή υπέρβασης (παρακαμπτήριος) μήκους 650 μέτρων.
* Την κατασκευή αποβάθρας στην περιοχή των Σοφάδων για την εξυπηρέτηση του κοινού, αντίστοιχων διαστάσεων με την υφιστάμενη, καθώς και στην προσθήκη δυο ανελκυστήρων στην υφιστάμενη πεζογέφυρα.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Επίσης, η συνολική διάρκεια του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης (εγγύησης) των εργασιών, θα είναι για διάστημα 36 μηνών από την έναρξή τους.