Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ στο Taxinet για 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακίνητων.

Τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δείχνουν ότι ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματικό φόρο μοιράζονται 6.279.207 φυσικά πρόσωπα τα οποία καλούνται να σηκώσουν ένα βάρος 2,64 δισ. ευρώ (2,37 δισ. ευρώ κύριο φόρο και 367 εκατ. ευρώ συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ) και 51.948 νομικά πρόσωπα με συνολικά βεβαιωμένο φόρο ύψους 450,799 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε πέντε μηνιαίες δόσεις , η πρώτη από τις οποίες έως τις 28 Σεπτεμβρίου και η πέμπτη έως το τέλος Ιανουαρίου 2019. Κατά μέσο όρο ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι για την ακίνητη περιουσία τους κινείται στα 490 ευρώ.
Από τα 6.331.155 ιδιοκτήτες ακινήτων:
570.205 θα πληρώσουν το φόρο σε μια δόση καθώς ανέρχεται έως 20 ευρώ.
182.164 θα εξοφλήσουν τον ΕΝΦΙΑ σε δυο δόσεις με το ποσό της κάθε δόσης να κυμαίνεται από 20 έως 30 ευρώ
159.282 φορολογούμενοι θα πληρώσουν το φόρο σε 3 ίσες δόσεις με το ποσό της κάθε δόσης να κινείται μεταξύ 30 έως 40 ευρώ.
146.424 θα εξοφλήσουν τον ΕΝΦΙΑ σε 4 δόσεις. Το ποσό της κάθε δόσης κυμαίνεται από 40 έως 50 ευρώ.
5.273.080 ιδιοκτήτες ακινήτων πληρώνουν το φόρο σε πέντε μηνιαίες δόσεις με το ποσό της κάθε δόσης να υπερβαίνει τα 50 ευρώ.

Με την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ εξαφανίζονται αυτομάτως και οι επιστροφές φόρου. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρεί τις επόμενες ημέρες σε μαζικούς συμψηφισμούς οφειλών με τις επιστροφές φόρων που αναμένουν οι φορολογούμενοι.
Οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν ότι τα ποσά επιστροφών φόρου τα οποία δικαιούνται οι φορολογούμενοι επιτρέπεται να συμψηφίζονται αυτεπαγγέλτως ακόμη και με μη ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, δηλαδή με φόρους οι οποίοι έχουν μεν βεβαιωθεί στο ΑΦΜ του φορολογουμένου αλλά η προθεσμία πληρωμής τους δεν έχει λήξει. Στο πλαίσιο αυτό, η βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ, παρότι συνοδεύεται με την πληρωμή του σε πέντε ίσες μηνιαίες δόσεις, ενεργοποιεί τους συμψηφισμούς με τυχόν επιστροφές φόρου εισοδήματος.