Οκτώ χρόνια κρίσης και ύφεσης, με πολύ περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, με επιχειρήσεις κλεισμένες σε προγράμματα εσωτερικών αναδιαρθρώσεων είναι τα δεδομένα ενός περιβάλλοντος που αφήνουμε σιγά σιγά και με προσεκτικά βήματα στο παρελθόν.

Είμαστε πλέον μπροστά στην αρχή ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου της οικονομίας και αυτό είναι μια ευκαιρία που δημιουργεί υποχρεώσεις για κινήσεις από τις επιχειρήσεις με τόλμη, σχέδιο και στόχους συγκεκριμένους. Τα μακροοικονομικά δεδομένα, όπως μάλιστα επικαιροποιημένα παρουσιάστηκαν στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία, δημιουργούν ένα πιο αισιόδοξο τοπίο και για τις επιχειρήσεις.

Ο κύκλος των αναδιαρθρώσεων των προβληματικών δανείων από τις τράπεζες όσο πιο γρήγορα υλοποιηθεί τόσο πιο γρήγορα θα απελευθερώσει κεφάλαια που θα οδηγούνται στη χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών σχεδίων.

Η ώρα της νέας παραγωγικής προσπάθειας του επιχειρηματικού τομέα της χώρας έχει έρθει. Με την αξιοποίηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, με τη χρήση νέων εργαλείων –- από τη συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία μέχρι τις ψηφιακές πλατφόρμες – μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη της ανταγωνιστικότητας σε όλα τα επίπεδα.

Λύθηκαν όλα τα προβλήματα; Όχι, υπάρχουν ακόμα θέματα με τη γραφειοκρατία, την καθυστέρηση σε δικαστικές αποφάσεις, αντιδράσεις μικροσυμφερόντων. Για όλα αυτά απαιτούνται να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές και να υπάρξει πραγματική συζήτηση για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που χρειάζεται να ληφθούν.

Είμαστε μια χώρα που στο παρελθόν βγάλαμε στην επιφάνεια στοιχεία του χειρότερού μας εαυτού και οδηγηθήκαμε σε μεγάλη κρίση. Αυτή η κρίση είχε και θύματα σε επίπεδο κοινωνίας και αξιών. Αυξήθηκε η ανεργία, μειώθηκαν οι μισθοί, οξύνθηκε το ασφαλι- στικό πρόβλημα και χάθηκε το 25% της παραγωγής του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας.

Σήμερα μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτή την των πλεονεκτημάτων της χώρας μας, να επιστρέ- ψουμε όχι απλά σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά να εκπλήξουμε θετικά και τους εαυτούς μας.

Οι επιχειρήσεις που θα αντιληφθούν αυτή την αναγκαιότητα έχοντας το σχέδιο για τη δική τους συμβολή θα βγουν μπροστά. Όμως σε αυτή τη νέα εθνική προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε έχουμε ιδιαίτερο ρόλο και ως πολίτες. Για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε τα λάθη του παρελθόντος, η συμπεριφορά και οι επιλογές του καθενός από εμάς θα είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας.

Εμείς στο Όμιλο της MIG, αντιμετωπίζοντας με τολμηρές αποφάσεις δύσκολα οικονομικά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν, είμαστε πλέον έτοιμοι να δημιουργήσουμε μια πενταετία ανάπτυξης και εξέλιξης των επιχειρήσεών μας. Συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη όλων των παραγωγικών τομέων της χώρας μας. Από τον πρωτογενή τομέα με τη στήριξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, τον δευτερογενή με τα εργοστάσια παραγωγής των εταιρειών μας μέχρι τον τριτογενή τομέα με την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και τελικούς καταναλωτές.

Οι εταιρείες του Ομίλου θέλουμε να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια και να γίνουν οι κυρίαρχες επιλογές στις ξένες αγορές και η πρώτη επιλογή στην ελληνική αγορά. Αυτός είναι ο στόχος μας.

 

Ο Παναγιώτης Θρουβάλας είναι πρόεδρος της MIG

 

Ο χάρτης των εταιρειών του Ομίλου MIG

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το 2017 παρέμειναν σταθερές στα επίπεδα των €1.080 εκατ., παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην πλειονότητα των κλάδων που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του Ομίλου.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών ανήλθαν στα €141,6 εκατ. έναντι €156,1 εκατ. το 2016 και επηρεάστηκαν θετικά από τους Oμίλους Vivartia κατά €10,2 εκατ. και Υγεία κατά €3 εκατ. και αρνητικά από τους Oμίλους Attica κατά €19,7 εκατ. λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων και SingularLogic κατά €9,3 εκατ.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη €117,8 εκατ. έναντι €132,2 εκατ. το 2016, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε €40,8 εκατ. έναντι €55,7 εκατ. το 2016.

Πιο συγκεκριμένα επισημαίνονται τα εξής:

Όμιλος Vivartia. Ο Όμιλος, για πρώτη φορά μετά τη χρήση του 2009, κατέγραψε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων €3,3 εκατ., παρά τη διατήρηση της αρνητικής τάσης στην αγορά των γαλακτοκομικών στην Ελλάδα το 2017 (-8%) και την εν γένει μείωση της καταναλωτικής δαπάνης, διατηρώντας την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας. Οι ενοποιημένες πωλήσεις παρουσίασαν οριακή μείωση σε σχέση με το 2016 και ανήλθαν σε €565,2 εκατ. (-1%), ενώ τα ενοποιημένα δημοσιευμένα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά €10,2 εκατ. σε σχέση με το 2016 (+22%) και ανήλθαν σε €56,4 εκατ. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη έπειτα από φόρους κερδών ανήλθαν σε €0,3 εκατ.

Όμιλος Attica. Η ενίσχυση του μεταφορικού έργου σε όλες τις κατηγορίες εσόδων (αύξηση επιβατών κατά 2,2%, ΙΧ οχημάτων κατά 5,7% και φορτηγών αυτοκινήτων κατά 3,5%) σε σχέση με το 2016 είχε θετικό αντίκτυπο στις ενοποιημένες πωλήσεις, οι οποίες ανήλθαν στα €271,5 εκατ. έναντι 268,6 εκατ. το 2016.

Όμιλος Υγεία. Ο Όμιλος παρουσίασε σημαντική βελτίωση των λειτουργικών του αποτελεσμάτων και των καθαρών κερδών έναντι του 2016. Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν οριακή αύξηση σε σχέση με το 2016 και ανήλθαν σε €206 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 10% σε σχέση με το 2016 και ανήλθαν σε €33,5 εκατ. (€30,5 εκατ. το 2016).

Όμιλος Singularlogic. Οι ενοποιημένες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4% σε σχέση με το 2016 και ανήλθαν στο ποσό των €37,5 εκατ. Τα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού €4,7 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη €4,6 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, με τη μείωση να οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση υλοποίησης σημαντικών έργων πληροφορικής, ενδιαφέροντος του Ομίλου, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Τέλος, όσον αφορά το α’ τρίμηνο του 2018, οι ενο- ποιημένες πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2017 και ανήλθαν στα €249,8 εκατ., παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην πλειονότητα των κλάδων που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του Ομίλου.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών το α’ τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν σημαντική αύξηση της τάξης του 42% και ανήλθαν στα €17,7 εκατ. έναντι €12,4 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2017.