Μόλις κατά 1,5% αυξήθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους η ισχύς των αιολικών πάρκων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.
Αυτό δείχνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Επιστημονική Ενωση Αιολικής Ενέργειας συγκρίνοντάς τα με το τέλος του 2017. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τη στατιστική, τo σύνολο της αιολικής ισχύος το οποίο στο τέλος του Ιουνίου 2018 βρισκόταν σε εμπορική ή δοκιμαστική λειτουργία ήταν 2.690,5 MW. Ηταν υψηλότερη μόλις κατά 1,5% ή 39,2 MW σε σχέση με το τέλος του περασμένου έτους. Τα 321,7 MW βρίσκονται στα μη διασυνδεδεμένα νησιά και η συντριπτική πλειονότητα των 2.368,8 MW στο διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτροδότησης.