Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημοπρασία για την πώληση 22 ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς αξίας 2,5 εκατ. ευρώ. Για την αγορά των ακινήτων αυτών εκδήλωσαν ενδιαφέρον 330 φυσικά και νομικά πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σύμφωνα με στοιχεία της Πειραιώς, ήδη οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ακινήτων που διαχειρίζεται η Πειραιώς Real Estate υπερβαίνουν τις 10.000.