Μπορεί οι έλληνες τραπεζίτες να δηλώνουν αισιόδοξοι ότι θα πιάσουν τους στόχους για την επίτευξη της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων για το 2019 και να υποστηρίζουν ότι η κατάσταση ομαλοποιείται, ωστόσο ούτε οι καταθέσεις που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια γυρίζουν στις τράπεζες, ούτε και νέα δάνεια δίνονται. Κάτι κινείται αλλά υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος.
Ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα έχουν βάλει ήδη ατομικούς στόχους και μάλιστα υψηλούς στα στελέχη τους για προσέλκυση νέων επιχειρηματικών δανείων. Το πρόβλημα είναι ότι οι προϋποθέσεις που βάζουν από τη μια πλευρά κάνουν τις χρηματοδοτήσεις απαγορευτικές και από την άλλη τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια δεν «ξυπνούν» όσους έχουν ακόμα τις αποταμιεύσεις τους στο στρώμα. Για αρκετούς πελάτες μάλιστα και κυρίως για πελάτες μεγαλύτερης ηλικίας με λεφτά εκτός τραπεζικού συστήματος, η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων αλλά και η αποψίλωση των καταστημάτων από προσωπικό φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά.