Πριν από μερικούς μήνες στη διάρκεια συνεδρίου ο πρόεδρος της ΕΔΕΥ Γιάννης Μπασιάς, επιδιώκοντας με βάση τα γεωλογικά δεδομένα να εκτιμήσει τις ποσότητες κοιτασμάτων που κρύβονται στις περιοχές της Κρήτης και του Ιονίου, είχε πει ότι «αυτές είναι πιθανόν να κυμαίνονται από 3 έως 30 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια». Και επικαλέστηκε τις ανακαλύψεις που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου από τέσσερις τύπους γεωλογικών δομών:
n
Καλυψώ, Ονησιφόρος, Ζορ: 37 τρισ. κ.π. φυσικού αερίου
n
Αφροδίτη, Τανίν και Καρίς: 6 τρισ. κ.π.
n
Λεβιάθαν και Ταμάρ: 33 τρισ. κ.π.
n
Μαρί, Νόα και Γάζα: 2,5 τρισ. κ.π.
Φυσικά, για να αποδειχθεί το ακριβές μέγεθος των κοιτασμάτων απαιτούνται γεωτρήσεις, οι οποίες στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης και του Ιονίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2024-2025.