Επτά στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα θεωρούν ότι η εγχώρια γραφειοκρατία αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξή τους, ενώ η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού εκτιμάται ότι κοστίζει σε ετήσια βάση 2 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από πανευρωπαϊκή έρευνα της PwC στην οποία συμμετείχαν 2.450 εταιρείες σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Συνολικά, 39% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η εγχώρια γραφειοκρατία τούς προκαλεί ανησυχία, ενώ 29% ανέφεραν ως πρόβλημα την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία.