Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική, Eurobank, Alpha και Πειραιώς) προχώρησε χθες η Standard & Poor"s, με σταθερό outlook. Η αναβάθμιση ήρθε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης του προγράμματος, ενώ όπως επισημαίνει ο διεθνής οίκος, αντανακλά και την εκτίμησή της πως η βελτίωση της ρευστότητας και η ανάπτυξη της οικονομίας θα στηρίξουν τη δυνατότητα των ελληνικών τραπεζών να διατηρήσουν τις οικονομικές τους δεσμεύσεις και να βελτιώσουν τους ισολογισμούς τους μακροπρόθεσμα. Ο διεθνής οίκος εκτιμά ότι περίπου 13 δισ. ευρώ ή 9% των καταθέσεων, έχουν επιστρέψει στις ελληνικές τράπεζες από το τέλος Μαΐου του 2017 ώς το τέλος Μαΐου του 2018 και οι τράπεζες έχουν μειώσει την εξάρτησή τους από τους μηχανισμούς ρευστότητας που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά 63% ή 36 δισ. ευρώ.