Τα αποτελέσματα από το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς άρχισαν να φαίνονται, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου. Οπως σημείωσε ο Χρήστος Μεγάλου στη διάρκεια της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι μέχρι τώρα πωλήσεις θυγατρικών και χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων ενίσχυσαν τα βασικά εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας κατά 40 μονάδες βάσης, ενώ και ο δείκτης CET1 ανήλθε στο 14,4% από 14% στο τέλος του Μαρτίου. Ο διευθύνων σύμβουλος τόνισε επίσης τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και των συνθηκών της αγοράς, υπογράμμισε ότι η τράπεζα κινήθηκε το 2017 εντός των στόχων περαιτέρω εξυγίανσης του ισολογισμού της, κεφαλαιακής ενδυνάμωσης, ενίσχυσης της ρευστότητας και απεξάρτησης από τον ELA.