Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link «Διεθνοποίηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας – Μια νέα διάσταση ΕΚΕ» πραγματοποιείται αύριο στο Hilton Athens Hotel υπό την αιγίδα των υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού καθώς και του Δήμου Αθηναίων.. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει πώς εταιρείες και φορείς, μέσα από την υλοποίηση επενδυτικών και κοινωνικών προγραμμάτων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Θα δοθεί έμφαση στις επενδύσεις και στον σχεδιασμό έργων υποδομής και συνεργασιών που αφορούν τους κλάδους της ενέργειας και του τουρισμού, καθώς πρόκειται για δυο από τους πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ θα προβληθούν παραδείγματα κορυφαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν σταθερά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.