Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας, απαιτητικής και επίπονης προσπάθειας για τους νέους (από τον Σεπτέμβριο) φοιτητές αλλά και τις οικογένειές τους. Δυστυχώς όμως εισέρχονται σε ένα αρτηριοσκληρωτικό και υπουργοδιοικούμενο Πανεπιστήμιο, που στις περισσότερες των περιπτώσεων λίγα έχει κάνει για να συνδέσει τις σπουδές τους με την αγορά εργασίας. Αυτό, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και την έλλειψη αξιοκρατίας καθώς και τη διαφθορά που θα συναντήσουν όταν αποφοιτήσουν, σκιάζει τις προοπτικές τους για την αναζήτηση του εργασιακού τους μέλλοντος εντός των συνόρων της χώρας τους.
Ο αριθμός εισακτέων στις Ιατρικές Σχολές για το 2018 έχει προσδιοριστεί από το υπουργείο Παιδείας σε 945. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, την τελευταία δεκαετία 3.635 ειδικευόμενοι και 7.480 ειδικευμένοι γιατροί της Αθήνας έφυγαν για το εξωτερικό («ΤΑ ΝΕΑ», 20/6/2018). Δηλαδή πάνω από 11.000 ή κατά μέσο όρο 1.100 ετησίως, μόνο από την Αθήνα. Με άλλα λόγια, ο αριθμός των γιατρών που φεύγει στο εξωτερικό κάθε χρόνο μόνο από την Αθήνα υπερβαίνει τον αριθμό των εισακτέων σε όλες τις Ιατρικές Σχολές της χώρας!!! Επίσης καταθλιπτικά είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε η ICAP People Solutions για τέταρτη συνεχή χρονιά. Από τους 400.000 που αναζήτησαν τα τελευταία χρόνια εργασία στο εξωτερικό, το 92% είναι πανεπιστημιακής μόρφωσης, με το 52% εξ αυτών να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού και το 8% κάτοχοι διδακτορικού.
Η ζοφερή εικόνα ολοκληρώνεται με τις επιλογές του υπουργού Παιδείας, που αντί να δώσει έμφαση στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την ουσιαστική ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης, δημιουργεί ένα νέο Πανεπιστήμιο στη Δυτική Αττική με περίπου 4.000 εισακτέους, ενώ παράλληλα συγχωνεύει τα ΤΕΙ με τα ΑΕΙ της χώρας. Τα βαφτίσια των ΤΕΙ σε ΑΕΙ μπορεί να προσφέρουν πολλές χιλιάδες αχρείαστες θέσεις θεωρητικής κατάρτισης, καταργούν όμως μονοκονδυλιά την Ανώτατη Τεχνική Εκπαίδευση, φαλκιδεύοντας περαιτέρω το μέλλον των μελλοντικών πτυχιούχων αλλά και της οικονομίας της χώρας. Ηταν στραβό το κλίμα…