Εξι σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ και πλέον οι σύμβουλοι  της επιχείρησης καλούνται να αξιολογήσουν τους φακέλους των προσφορών εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στην επόμενη φάση του διαγωνισμού και να υποβάλουν το πόρισμά τους. Η τελική απόφαση για τους υποψηφίους θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔEΗ και θα εξετάσει του φακέλους των:
n BEIJING GUOHUA POWER COMPANY LIMITED AND DAMCO ENERGY S.A. (consortium)
n ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
n ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
n ENERGETICKΥ Α PRUMYSLOVY HOLDING
n INDOVERSE  COAL INVESTMENTS LIMITED
n ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ