Αποχωρήσεων συνέχεια στη Folli Follie. Συγκεκριμένα, την παραίτησή του από τη θέση του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης εταιρείας και του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλε ο Δημήτρης Ποταμίτης, παραίτηση που έγινε δεκτή. Ηδη η θέση του αναπληρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από τον καθηγητή Παναγιώτη Αλεξάκη, ο οποίος είχε διατελέσει στο παρελθόν και πρόεδρος του ΧΑ. Η υπόθεση αυτή έχει φυσικά συνέχεια αφού ο έλεγχος της εταιρείας βρίσκεται ακόμη στην αρχή.