Εργάστηκαν εθελοντικά για αρκετές ημέρες αλλά έπιασαν τόπο οι κόποι τους. Με επιτυχία στέφθηκε το πρωτοπόρο πείραμα εντοπισμού και ποσοτικοποίησης πλαστικών απορριμμάτων στην επιφάνεια της θάλασσας (Plastic Litter Project 2018), που πραγματοποίησε η Ομάδα Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου την περασμένη Πέμπτη στην πλαζ «Τσαμάκια» Μυτιλήνης, με την εθελοντική συμμετοχή 30 και πλέον φοιτητών του Τμήματος Επιστημών, κατοίκων, εκπροσώπων του Λιμενικού και άλλων φορέων του νησιού.

Στόχος του πειράματος ήταν ο εντοπισμός από απόσταση, μεγάλων επιφανειών πλαστικών απορριμμάτων στην επιφάνεια της θάλασσας, που θα επιτρέψει την στοχευμένη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση στην απομάκρυνση τους.

Τρεiς πλωτοί τεχνητοί στόχοι, 10 x 10 m ο καθένας, που περιείχαν 3600 πλαστικά μπουκάλια νερού 1.5 lt, 185 πλαστικές σακούλες μιας χρήσεως και 200 m2 δίχτυα ψαρέματος, τοποθετήθηκαν στη παράκτια περιοχή της πλαζ. Τέσσερις δορυφόροι (Sentinel-1, Sentinel-2, TeraSAR-X και WorldView-3) συνέλεξαν δεδομένα πάνω από την περιοχή του πειράματος αποτυπώνοντας τα πλαστικά με πολλούς διαφορικούς τρόπους (σε πολλαπλά μήκη κύματος και διαφορετικές χωρικές αναλύσεις).

Ταυτόχρονα, τέσσερα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – (ΣμηΕΑ ή drones) της Ομάδα Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης χρησιμοποιήθηκαν για να χαρτογραφήσουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια την θέση και την πυκνότητα των πλαστικών σε συγκεκριμένες φασματικές περιοχές (ορατού, υπέρυθρου και θερμικού). Επιπρόσθετα, αεροφωτογραφίες συλλέχθηκαν από ελαφρύ αεροσκάφος σε μέσο ύψος.

Οι στόχοι ήταν ορατοί σε όλα τα δορυφορικά δεδομένα και θα αποτελέσουν το πρωτογενές υλικό για την δημιουργία αλγορίθμων εντοπισμού από απόσταση των πλαστικών στη θάλασσα. Πειράματα σαν αυτό συνδέουν τις παρεχόμενες γνώσεις που δίνονται στους φοιτητές μας με τις διεθνείς ερευνητικές εξελίξεις στην επιστήμη σε αντικείμενα με άμεση σύνδεση με την κοινωνία.