Προσωπικό ασφαλείας για την Αθήνα και τη Μύκονο αναζητεί η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ICTS Hellas. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας του Ν. 2518/1997, απολυτήριο Λυκείου και γνώση αγγλικών.
Επίσης πρέπει να έχουν δεξιότητες στην εξυπηρέτηση πελατών καθώς και υπευθυνότητα, ομαδικότητα και συνέπεια. Η εταιρεία προσφέρει εξαιρετικό πακέτο αποδοχών και παροχών και εξασφαλισμένη διαμονή για την περιοχή της Μυκόνου.
Επίσης προσφέρει ευκαιρίες και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο mail: hr@icts.gr