Μείωση των δαπανών για επενδύσεις στη βιομηχανία κατά 2,4% το 2018 δείχνουν τα στοιχεία της Ερευνας Επενδύσεων στη Βιομηχανία του ΙΟΒΕ την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου. Οπως σημειώνει η έρευνα, η οικονομική πολιτική στο σύνολό της, η φορολογία κερδών αλλά και η χαμηλή διαθεσιμότητα και το σημαντικό κόστος κεφαλαίων παραμένουν σταθερά  οι περισσότερο αποτρεπτικοί παράγοντες των επενδύσεων. Αυτή η εκτίμηση είναι σημαντικά αναθεωρημένη επί τα χείρω έναντι της πρώτης εκτίμησης που ήταν ανοδική στην έρευνα Οκτωβρίου –  Νοεμβρίου 2017 (15,4%). Η εξέλιξη έρχεται ύστερα από μια θετική χρονιά, καθώς το 2017 οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με τις δαπάνες του 2016.