Μείωση της φορολογίας των μηχανικών κατά 20%, φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου για το σύνολο των επιβαρύνσεων (φορολογικών και ασφαλιστικών) σε ένα ποσοστό ίσο με το 50% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος προτείνει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός προκειμένου να πάρει μπρος η οικονομία.
Στον κατάλογο με τις προτάσεις που παρουσίασε χθες ο Στασινός, κατά τη διάρκεια του απολογισμού που έκανε για τα τρία χρόνια στη θέση του προέδρου του ΤΕΕ, περιλαμβάνονται ακόμη η δημιουργία Ειδικών Αναπτυξιακών Ζωνών, με βασικό στόχο τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας, αλλά και η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των ΣΔΙΤ.