Χθες έλαβε χώραν εις το γήπεδον του «Παναθηναϊκού» ο πρώτος επίσημος αγών μοτοποδοσφαίρου μεταξύ της ομάδος των «Πρασίνων» και των «Ερυθρών». Αμφότεραι αι ομάδες ανήκουν εις τον σύνδεσμον αθλητών μοτοποδοσφαίρου, ο οποίος εισήγαγε το νέον αυτό σπορ εις την Ελλάδα. Εγιναν ήδη και δύο επιδείξεις μοτοποδοσφαίρου εις το γήπεδον του «Απόλλωνος» και η χθεσινή ήτο η πρώτη επίσημος συνάντησις διά τον νικητήν της οποίας ο κ. Σταθάτος, πρόεδρος της ΕΛΠΑ, είχε αθλοθετήσει κύπελλον. Νικήτρια του χθεσινού αγώνος ανεδείχθη η ομάς των «Ερυθρών» με τέρματα 2-1, μετά το τέλος δε του αγώνος ο κ. Σταθάτος της απένειμε το κύπελλον κατόπιν καταλλήλου προσφωνήσεως.