Σε περιβάλλον «Big Brother» θα καλούνται σύντομα να δίνουν εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης οι υποψήφιοι οδηγοί! Στο εσωτερικό του οχήματος με το οποίο θα γίνονται οι εξετάσεις, θα υπάρχουν μόνο κάμερες και μικρόφωνα, ενώ εκτός του υποψήφιου οδηγού που θα βιντεοσκοπείται κάθε του κίνηση δεν θα παρίσταται κανείς άλλος!
Αυτό προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για την καθιέρωση νέου συστήματος εξετάσεων χορήγησης διπλωμάτων οδήγησης, το οποίο τέθηκε από χθες σε 10ήμερη διαβούλευση, προκειμένου όλοι οι αρμόδιοι φορείς να διατυπώσουν τις απόψεις τους.
Σύμφωνα με το ίδιο νομοσχέδιο, θεσπίζεται υπό όρους και η «συνοδευόμενη οδήγηση», η οποία αφορά οδηγούς που θα συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους και θα οδηγούν συνοδεία ενήλικου – έμπειρου οδηγού, αφού προηγουμένως αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη χρήση καμερών στις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών, «είναι μέτρο που εφαρμόζεται και στο εξωτερικό, ωστόσο στο όχημα μαζί με τον υποψήφιο οδηγό βρίσκεται και ο εκπαιδευτής του, πρωτίστως για λόγους ασφαλείας» λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγών Διαμαντής Ηλιάδης.
Οπως ο ίδιος εξηγεί, η παρουσία του εκπαιδευτή εντός του οχήματος κρίνεται απαραίτητη και από τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες δεν ασφαλίζουν οδηγούς χωρίς δίπλωμα οδήγησης.
Πάντως, παρά το γεγονός ότι οι υποψήφιοι θα εξετάζονται μόνοι τους, το νομοσχέδιο προβλέπει πως κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εκπαίδευσης και εξέτασης υποχρεούνται σε ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου ή κατόχου των οχημάτων!
Από το σύνολο των προτάσεων που κατέθεσαν στο υπουργείο Μεταφορών οι εκπαιδευτές για την πάταξη της διαφθοράς, υιοθετήθηκαν μόνο τρεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες «είναι ανεφάρμοστες», όπως χαρακτηριστικά τονίζουν.
Οι κυριότερες διατάξεις του νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, προβλέπουν:
n Για κάθε υποψήφιο οδηγό, μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση (σήματα κ.λπ.) θα ακολουθεί η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Η δοκιμασία αυτή θα διενεργείται σε δύο στάδια, τα οποία θα διεξάγονται σε διαφορετικές ημέρες. Στο πρώτο στάδιο θα εξετάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες οδήγησης του υποψηφίου (πορεία) και εφόσον ολοκληρώνεται με επιτυχία το στάδιο αυτό, θα ακολουθεί το δεύτερο με τις ειδικές δοκιμασίες (ελιγμοί, παρκάρισμα σε γωνία κ.λπ.). Σε περίπτωση αποτυχίας του υποψήφιου οδηγού στο δεύτερο στάδιο, κατά την επανεξέταση θα εξετάζεται και στο πρώτο στάδιο.
n Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης διενεργείται από έναν εξεταστή, ενώ δεν θα επιτρέπεται να παρίσταται εντός του οχήματος ο εκπαιδευτής του υποψήφιου οδηγού.
n Οι εκπαιδευτές υποχρεώνονται να παραχωρούν προσωρινά τη χρήση των οχημάτων και των μοτοσικλετών τους στην περιφερειακή ενότητα στην οποία γίνονται οι εξετάσεις. Κάθε εκπαιδευτικό όχημα που συμμετέχει στις εξετάσεις θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει κάμερα με μικρόφωνο και σύνδεση στο Ιντερνετ, ώστε να επιτυγχάνεται η αδιάλειπτη σύνδεσή του με το Κέντρο Ελέγχου του υπουργείου Μεταφορών. Ολη η διαδικασία των εξετάσεων (χώρος, εμπλεκόμενοι, επιδόσεις κ.λπ.) θα καταγράφεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ενώ το καταγεγραμμένο υλικό θα αποτελεί συνοδευτικό υλικό του φακέλου κάθε υποψήφιου οδηγού.
n Οι ειδικές δοκιμασίες θα διενεργούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών. Ωστόσο, τέτοιοι χώροι σήμερα δεν υπάρχουν και οι εξετάσεις γίνονται στον δρόμο.