Την έγκρισή της στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνίες από τη Vodafone έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς έκρινε ότι δεν τίθεται θέμα δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Εκρινε επίσης ότι η παροχή συνδυαστικών/δεσμοποιημένων προσφορών (υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης, και υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο, συνδρομητικής τηλεόρασης και κινητής τηλεφωνίας) θα εξεταστούν από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο πλαίσιο της συνεργασίας κατά τις κείμενες διατάξεις μεταξύ των δύο Ανεξάρτητων Αρχών.