Ο προσδιορισμός του αριθμού των εισακτέων σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα είναι μια κρίσιμη ακαδημαϊκή απόφαση. Η απόφαση αυτή επιδρά καθοριστικά στην ποιότητα των σπουδών, στην ακαδημαϊκή αξιοπιστία του πανεπιστημιακού τμήματος, στην αξία του πτυχίου, στο επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης του νέου φοιτητή. Αυτός είναι ο λόγος που σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, εξαιρουμένων της Ελλάδας και της Ιαπωνίας, τον αριθμό των εισακτέων, καθώς και τα κριτήρια επιλογής, τα αποφασίζουν τα αυτοδιοικούμενα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στη χώρα μας η απόφαση αυτή είναι μια πολιτική απόφαση. Λαμβάνεται από τον υπουργό Παιδείας αφού προηγουμένως ζητήσει τη γνώμη των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για να την αγνοήσει στη συνέχεια παντελώς, όπως αποδεικνύει η πρακτική των τουλάχιστον τελευταίων είκοσι ετών.
Κατά κανόνα η πολιτική αυτή απόφαση λαμβάνει υπόψη της τη ζήτηση από την πλευρά της κοινωνίας και αδιαφορεί για τις δυνατότητες της προσφοράς, με αποτέλεσμα ανισορροπίες και ακαδημαϊκές εκπτώσεις. Οταν υιοθετηθεί ο στόχος της αριστείας στις σπουδές τότε θα σκεφτούμε ξανά τον τρόπο ορισμού του αριθμού των εισακτέων στα πανεπιστήμια.
Ο Εμμανουήλ Γιακουμάκης είναι πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών