Οι 185 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί από τους 318 που είχαν αναρτηθεί  ολοκληρώθηκαν τελικά από την έναρξη της διαδικασίας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έως τις 21 Μαρτίου 2018. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου, ως διαχειριστής της νόμιμης διαδικασίας των πλειστηριασμών σε αυτούς δεν περιλαμβάνονται οι αρχικές εγγραφές των πολλαπλών πλειστηριασμών, αλλά οι μοναδικοί πλειστηριασμοί. Από το σύνολο των αναρτημένων πλειστηριασμών 37 ανεστάλησαν και θα επαναληφθούν εν ευθέτω χρόνω, ενώ κανένας δεν ματαιώθηκε.