Εκρηξη της φτώχειας με μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και έκρηξη των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, διαβλέπει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στην ετήσια έκθεση για την ελληνική οικονομία (2018). Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ εκτιμά ότι η πραγματική ανεργία κινείται στο 27,5% και ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς μη διατηρήσιμης δημοσιονομικής προσαρμογής, δεδομένης της αβέβαιης δυναμικής της μεγέθυνσης και της πτώσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Μάλιστα σημειώνεται ότι οι επενδύσεις εξακολουθούν να παραμένουν καθηλωμένες σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο, παρουσιάζοντας οριακές μεταβολές.
Οπως επισημαίνεται στην ίδια έκθεση, η εξάπλωση της μερικής απασχόλησης και η γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας έχουν καταδικάσει μεγάλο τμήμα του εργαζόμενου πληθυσμού να διαβιώνει σε συνθήκες φτώχειας.