Μία ακόμη τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) έρχεται άλλη μία φορά προς ψήφιση στη Βουλή και σου δημιουργεί την εντύπωση ότι κινείται πέρα για πέρα εκτός πραγματικότητας. Σαν να μην μπορεί να αναγνωριστεί το μείζον πρόβλημα των ελληνικών πόλεων και του οδικού δικτύου της χώρας.
Κατ' αρχάς, μόνο και μόνο το όνομα του νόμου που καθορίζει τα θέματα της οδικής κυκλοφορίας δείχνει τον αναχρονισμό του, την ντεμοντέ πολιτική του χρήση. Και αυτό ισχύει και για παραλείψεις προηγούμενων κυβερνήσεων.
Σχεδόν κάθε κυβέρνηση τροποποιεί το ξεπερασμένο σώμα των διατάξεων του ΚΟΚ συνήθως ως προς τα ύψη των προστίμων, προσθέτοντας συνήθως και καμιά ξεχασμένη τροπολογία. Η σημερινή κυβέρνηση πρωτοτυπεί τροποποιώντας τα πρόστιμα με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, λες και η οδική παραβατικότητα είναι θέμα ταξικό. Και ακόμη παραμένει πεισματικά αρνητική απέναντι σε οποιαδήποτε καινοτομία που αναπτύσσουν η αγορά και η πραγματικότητα, δημιουργώντας ασφυκτικές δικλίδες παρεμπόδισης υπηρεσιών τύπου Taxi-beat.
Ομως ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο θα έπρεπε να φέρνει στο προσκήνιο τα ζητήματα αιχμής της καθημερινότητας. Συνοψίζω 10+1 κρίσιμες παρεμβάσεις που θα λειτουργούσαν ανακουφιστικά και περιβαλλοντικά φιλικά στον οδικό χώρο:
1. Οριοθέτηση με φυσική προστασία των λεωφορειολωρίδων για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη κίνηση των μαζικών μέσων.
2. Θεσμοθέτηση των ποδηλατοδρόμων εις βάρος κυρίως των λωρίδων όπου αναπτύσσεται σήμερα η ενοχλητική παράνομη στάθμευση.
3. Αστικές παρεμβάσεις που σηματοδοτούν την ασφάλεια και την προτεραιότητα των πεζών έναντι των ΙΧ.
4. Σύγχρονες ρυθμίσεις και υιοθέτηση μοντέρνων σημάνσεων που θα μειώσουν την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και ειδικά μέσα στα αστικά κέντρα.
5. Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής οριζόντιας σήμανσης και των κόμβων όλων ανεξαιρέτως των δρόμων του οδικού δικτύου κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών κρατών. Εμφαση στον εκσυγχρονισμό της σήμανσης του επαρχιακού οδικού δικτύου, όπου προκαλούνται δυσανάλογα τροχαία ατυχήματα κάθε χρόνο.
6. Εκσυγχρονισμός της κατακόρυφης σήμανσης και θεσμοθέτηση νέων προβλέψεων, όπως οι σχολικοί δακτύλιοι για την προστασία των σχολείων, μέγιστο όριο ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές.
7. Τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου τροχαίων ατυχημάτων και χωροταξική καταγραφή για να είναι ευχερής η επισήμανση των «μελανών» σημείων του οδικού δικτύου.
8. Ανασχεδιασμός των γεωμετρικών προτύπων δρόμων και πεζοδρομίων.
9. Υποχρεωτική καθιέρωση  της ενδιάμεσης διαχωριστικής νησίδας σε όλους τους δρόμους διπλής κυκλοφορίας.
10. Καθιέρωση της κυκλοφοριακής εκπαίδευσης σε συστηματικό επίπεδο σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
11. Διασύνδεση του ΚΟΚ με όλα τα συναφή διατάγματα και εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων, καθώς σήμερα το Μεταφορών και τα Δημόσια Εργα λειτουργούν ασύνδετα και σε αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων.
Η σημερινή κυβέρνηση έχει υποτιμημένα πλήρως τα ζητήματα της ποιότητας ζωής, της αειφορίας των πόλεων και της βιώσιμης κινητικότητας. Και η τροποποίηση του ΚΟΚ που φέρνει είναι ανούσια και προσχηματική, περιοριζόμενη σε δύο μικρόψυχες πελατειακές διευθετήσεις: η πρώτη να φλερτάρει με τη συνδικαλιστική ηγεσία των ταξιτζήδων και η δεύτερη να χαϊδέψει λαϊκιστικά ακόμη μία φορά, επιδεικνύοντας δήθεν ευαισθησία, μέσω ενός άσχετου θέματος.