Ρόλο αξιολογητή των διευθυντών σχολείων διά ψηφοφορίας αναλαμβάνουν οι σύλλογοι διδασκόντων! Σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, στο εξής οι σύλλογοι διδασκόντων θα αξιολογούν τους υποψηφίους και μάλιστα με αρκετά ισχυρή μοριοδότηση, η οποία θα αντιπροσωπεύει το 33% της συνολικής μοριοδότησης που μπορεί να λάβει ο υποψήφιος.
Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα (σε έως 2 σχολικές μονάδες) είναι η 10ετής εκπαιδευτική και 8ετής διδακτική προϋπηρεσία. Στην τροπολογία αναφέρεται ότι η γνώμη του συλλόγου διδασκόντων μπορεί να δώσει σε έναν υποψήφιο 12 μονάδες κατ' ανώτατο όριο.
Η τροπολογία προβλέπει ότι σύλλογοι διδασκόντων στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας σύντομα θα ψηφίζουν τους διευθυντές, κρίνοντας τη συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, την προσωπικότητα και τη γενική του συγκρότηση.
Τα κριτήρια αυτά θα αποτιμώνται με τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων τη σχολικής μονάδας που ο υποψήφιος θα επιλέξει. Δεν συμμετέχει σε αυτήν ο ίδιος, σύζυγος ή συγγενής έως δευτέρου βαθμού. Μέσω της ψηφοφορίας εκτιμώνται στοιχεία που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, όπως η προσωπικότητα, το ήθος, η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, η δημοκρατική συμπεριφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια καθώς και οι ικανότητες του υποψηφίου. Στις ικανότητες του υποψηφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικώς: η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, καθώς και η ικανότητα δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος έμπνευσης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Ο σύλλογος διδασκόντων κατά την εκτίμησή του λαμβάνει επίσης υπόψη στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος έχει καταθέσει προς μοριοδότηση στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ καθώς και στοιχεία τα οποία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και δεν μοριοδοτούνται, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, επιμορφωτικές συναντήσεις, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχή και επίσημες διακρίσεις. Το ποσοστό ψήφων που έλαβε ο υποψήφιος επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων ανάγεται σε ποσοστό επί των 12 μορίων που μπορεί να λάβει κατά ανώτατο όριο. Υποψήφιος που συγκεντρώνει ποσοστό μικρότερο του 20% των ψήφων κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής. Προκειμένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη απαιτείται συμμετοχή  τουλάχιστον 65% των μελών του συλλόγου διδασκόντων.
Εκτός από την ψήφο των εκπαιδευτικών, πάντως, ο υποψήφιος διευθυντής σχολείου θα πρέπει να αξιολογηθεί και σε άλλα προσόντα. Αυτά είναι η επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση (στο προσχέδιο αποτιμάται με 9 ώς 11 μονάδες, αλλα μπορεί ν' αλλάξει) και η υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, που αποτιμάται με 14 μονάδες (πάντα στο προσχέδιο) κατ' ανώτατο όριο.

Το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων
Τις ημερομηνίες ενδοσχολικών, προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα Γυμνάσια και Λύκεια ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας. Στα Γυμνάσια, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων θα αρχίσουν την Τρίτη 19/5 και θα διαρκέσουν μέχρι και Δευτέρα 15/6. Οι επαναληπτικές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 18/6.  Στα Ημερήσια και Εσπερινά Λύκεια οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α’ και Β’ τάξης (και Γ’ τάξης των Εσπερινών) θα αρχίσουν την Τρίτη 19/5 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 18/6. Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Δ’ τάξης των Εσπερινών ΓΕΛ, για τους οποίους προβλέπεται εξέταση μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, θα αρχίσουν την Τρίτη 19/5 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 18/6. Οι απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 4/6 μέχρι και την Πέμπτη 18/6. Οι επαναληπτικές εξετάσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 23/6. 

Στα ΕΠΑΛ οι προαγωγικές εξετάσεις της Α’ και B’ τάξης (και Γ’ Εσπερινών) θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18/5 μέχρι και την Τετάρτη 17/6. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις της Γ’ τάξης Ημερήσιων και της Δ’ Εσπερινών θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 10 /6 μέχρι και τη Δευτέρα 22/6. Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 24/6.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από