Υπάρχουν τμήματα εκεί έξω που τα παιδιά σας θα πρέπει να γνωρίζουν, με την είσοδό τους στη σχολή, τον επαγγελματικό τίτλο που θα αποκομίσουν όταν αποφοιτήσουν από αυτά. Να γνωρίζουν δηλαδή ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα που τους δίνει ο συγκεκριμένος τίτλος σπουδών που έχουν επιλέξει ν" ακολουθήσουν για τα επόμενα 4 χρόνια. Γιατί υπάρχουν μικρές παγίδες μέσα στο Μηχανογραφικό στις οποίες γονείς και παιδιά μπορεί να πέσουν αν δεν έχουν κάνει σωστή και ουσιαστική έρευνα.
Να γνωρίζουν δηλαδή ότι από τα Τμήματα Φιλολογίας ή τα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας οι απόφοιτοι θα μπορούν να γίνουν φιλόλογοι. Και ότι μόνο από τα 4 Τμήματα Ψυχολογίας θα έχουν το δικαίωμα ν" ανοίξουν δικό τους γραφείο ψυχολόγου. Οπως επίσης να γνωρίζουν ότι από τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας δεν βγαίνουν ούτε δάσκαλοι ούτε ψυχολόγοι, αλλά θα μπορούν να εργαστούν ως φιλόλογοι. Ο λόγος που υπάρχουν στον τίτλο των τμημάτων αυτών οι λέξεις «Παιδαγωγικής» και «Ψυχολογίας» είναι γιατί το πρόγραμμα σπουδών τους μαθήματα σχετικά με αυτά τα δύο αντικείμενα.
Ταξιδεύοντας σ" ένα πολύ όμορφο νησί της Ελλάδος, την Κέρκυρα, τα παιδιά σας μπορεί να συναντήσουν το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας. Από το συγκεκριμένο τμήμα τα παιδιά σας θα μπορούν να εργαστούν ως μεταφραστές (έχοντας τη δυνατότητα μάλιστα να υπογράψουν κι επίσημες μεταφράσεις του κράτους), διερμηνείς ή ως ξεναγοί στον κλάδο του τουρισμού με αρκετά καλή επαγγελματική αποκατάσταση, μια και μέσα στο τμήμα θα μάθουν πολλές ξένες γλώσσες σε αρκετά καλό βαθμό. Βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν αποκτούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των φιλολόγων ξένων γλωσσών αποφοιτώντας από τη σχολή.
Πηγαίνοντας λίγο πιο ανατολικά στον χάρτη της Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει ένα τμήμα το οποίο αποτελεί πολύ καλή επιλογή σχολής για τα παιδιά σας, εφόσον τα ενδιαφέρει ν" ασχοληθούν με την ειδική αγωγή. Μιλάμε για το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, από το οποίο τα παιδιά σας θα μπορούν να εξειδικευθούν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και θα εντάσσονται στο ΠΕ 71 (δασκάλων ΕΑΕ).
Βέβαια, υπάρχει κι ένα άλλο τμήμα στην Κόρινθο, αντίστοιχο με αυτό της Θεσσαλονίκης, το οποίο ονομάζεται Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από το οποίο όμως τα παιδιά σας εντάσσονται στο ΠΕ 72 (εκπαιδευτικών ενηλίκων) και δεν τους δίνεται η δυνατότητα να διδάξουν χωρίς να έχουν κάνει κι ένα μεταπτυχιακό πρώτα. Αλλάζει λίγο ο τίτλος του τμήματος κι αλλάζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Αυτό που θέλουμε να έχουν τα παιδιά σας ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό τους είναι ότι για κάθε σχολή που σκέφτονται να ακολουθήσουν μετά το τέλος του Λυκείου θα πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένα αναφορικά με τα επαγγελματικά της δικαιώματα και τις διεξόδους που προσφέρουν αυτά στην αγορά εργασίας.
Οι Σπύρος Μιχαλούλης και Νίκος Παυλάκος είναι συγγραφείς του βιβλίου «Πάμε… Πανεπιστήμιο 2015», Εκδόσεις: Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας.