Δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές, φόρους και εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπει το νομοσχέδιο - σκούπα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και αναμένεται να ψηφισθεί την Κυριακή στη Βουλή.
Το νομοσχέδιο από το οποίο δεν λείπουν οι δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως η επιβολή εισφοράς στα νέα φωτοβολταϊκά, αποτελεί προαπαιτούμενο προκειμένου η χώρα να λάβει τις επόμενες δόσεις των 8,8 δισ. ευρώ από την τρόικα. Σ' αυτό προβλέπεται εξάλλου και η απόλυση από το Δημόσιο υπαλλήλων αορίστου χρόνου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που καταργούνται καθώς και η κατά 2  ώρες αύξηση της διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς.
Ετσι, όσοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και όλοι οι φορολογούμενοι θα περάσουν τους επόμενους μήνες απ' το ταμείο της Εφορίας για να καταβάλουν σε δόσεις τις αυξημένες υποχρεώσεις τους.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι ληξιπρόθεσμες έως 31.12 2012 οφειλές προς το Δημόσιο θα καταβάλλονται σε 48 δόσεις ή και ακόμη περισσότερο αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία του οφειλέτη να ανταποκριθεί σ' αυτές. Το ίδιο ισχύει και για τις εισφορές προς τα Ταμεία. Η καταβολή του Ειδικού Τέλους Ακινήτων για το 2013 θα γίνει σε πέντε δόσεις ενώ έρχονται δύο ραβασάκια για τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας των προηγούμενων ετών. Παράλληλα, προβλέπεται διάταξη που υποχρεώνει το Δημόσιο να καταβάλλει τόκο όταν καθυστερεί πάνω από 30 ημέρες τις οφειλές του.

Φεύγουν οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου σε ΝΠΙΔ που καταργούνται
Μπαράζ προσφυγών αναμένεται να προκαλέσει η διάταξη του πολυνομοσχεδίου με την οποία ορίζεται ότι απολύονται άμεσα υπάλληλοι αορίστου χρόνου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που καταργούνται.

Με τη διάταξη δημιουργούνται υπάλληλοι δύο ταχυτήτων, καθώς όλοι οι άλλοι υπάλληλοι αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων Αρχών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δήμους και περιφέρειες διασώζονται με την υπαγωγή τους σε διαθεσιμότητα, σε περίπτωση κατάργησης των φορέων τους.
Η διακριτική αυτή μεταχείριση εις βάρος μιας συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων σε συνδυασμό με το γεγονός πως όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι σε φορείς που καταργήθηκαν με παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις μεταφέρθηκαν σε άλλες υπηρεσίες, εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε δικαστικές περιπέτειες.

Στελέχη του Δημοσίου συνέδεαν μάλιστα το πιθανό κύμα προσφυγών με τη σπουδή που έδειξε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να προωθήσει την ρύθμιση για κατάργηση του μέτρου των προσωρινών διαταγών, η οποία τελικώς αποσύρθηκε.

Αλλωστε την προαναγγελία πως για να καλυφθεί ο αριθμός των 2.000 απομακρύνσεων υπαλλήλων έως τον Ιούνιο και άλλων 2.000 μέχρι τα τέλη του έτους - βάσει της συμφωνίας με την τρόικα - οι πρώτες απολύσεις θα προέλθουν από καταργούμενα ΝΠΙΔ είχε κάνει προ ημερών ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνης Μανιτάκης.

«Σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε ΝΠΙΔ, προβλέπεται καταγγελία της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου», αναφέρει η επίμαχη διάταξη, ενώ μέχρι πρότινος και για τους εργαζόμενους αυτούς προβλεπόταν υπαγωγή σε 12μηνη διαθεσιμότητα.

Παράλληλα, με διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προωθούνται αλλαγές στις πειθαρχικές διαδικασίες ώστε να επιταχυνθούν. Οπως είχε ανακοινωθεί, παρακάμπτεται το δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και σε περιπτώσεις αποφάσεων με ποινές οριστικής παύσης ή υποβιβασμού, οι υπάλληλοι θα πρέπει να προσφύγουν απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης για την εξέταση των υποθέσεων από τα πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια περιορίζεται στους δύο μήνες, από τέσσερις που ήταν μέχρι σήμερα, και η προθεσμία υποβολής ένστασης κατά πειθαρχικών αποφάσεων γίνεται 20 αντί για 30 ημέρες. Με τις νέες διατάξεις καταργείται και το δικαίωμα αίτησης για την ανάκληση της απόφασης πριν από την υποβολή ένστασης.

Επίσης πρώτη φορά τίθεται προθεσμία για την ολοκλήρωση της εξέτασης των υποθέσεων από το δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, η οποία ορίζεται σε τέσσερις μήνες.

Με το νομοσχέδιο ορίζεται πως όλες οι πειθαρχικές διώξεις κατά υπαλλήλων καθώς και όλες οι πειθαρχικές αποφάσεις που εκδίδουν τα Συμβούλια θα πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιούνται στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Στα χέρια του Σώματος βρίσκονται ήδη οι υποθέσεις υπαλλήλων, κατά των οποίων έχουν κινηθεί ποινικές διαδικασίες προκειμένου να εξετάσει αν έχει ξεκινήσει και η αντίστοιχη πειθαρχική διαδικασία και αν οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τεθεί σε αργία σε περίπτωση βαριών παραπτωμάτων μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Στο πλαίσιο της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, κατατέθηκε στο Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών, από σχολεία όπου υπάρχει πλεονάζον προσωπικό σε άλλα της ίδιας περιοχής που εμφανίζουν κενά.
Προβλέπεται όμως και «ποινή» για όσους εκπαιδευτικούς δεν συναινέσουν στη μετάθεσή τους σε άλλη περιοχή της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με μετακίνηση σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο ανά την Ελλάδα.

Πενταετή θητεία θα έχει ο κύριος «καθαρά χέρια»
Πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ευρύτερης αποδοχής, το οποίο θα διορίζεται με πρωθυπουργική απόφαση για πενταετή θητεία και θα υπάγεται απευθείας στον εκάστοτε πρωθυπουργό, θα επιλεγεί για τη θέση του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, όπως θεσμοθετείται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.
Αποστολή του Εθνικού Συντονιστή είναι η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα (πολιτικό, κυβερνητικό, δικαστικό, διοικητικό), η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής της καθώς και ο συντονισμός όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή της ανωτέρω εθνικής στρατηγικής.
Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται στο έργο του από τη Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και το Συμβουλευτικό Σώμα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Εθνικού Συντονιστή αναστέλλεται η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Στη Συντονιστική Επιτροπή συμμετέχουν οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ, ο προϊστάμενος της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του υπουργείου Οικονομικών, ο εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, ο προϊστάμενος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και ο διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας.
Η εθνική στρατηγική πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς διαμορφώνεται με χρονικό ορίζοντα τριετίας και εξειδικεύεται σε βραχυπρόθεσμες δράσεις.

Οσο μικραίνει η διάρκεια αποπληρωμής τόσο μεγαλώνουν και οι εκπτώσεις

Σε 48 δόσεις το πολύ και με έκπτωση στις προσαυξήσεις θα εξοφλούνται οι ληξιπρόθεσμες ώς 31/12/2012 οφειλές, ενώ μεγαλύτερο αριθμό δόσεων θα μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι αποδεδειγμένα τις χρειάζονται, χωρίς όμως να επωφελούνται από τις μειωμένες προσαυξήσεις.
Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι να βρίσκεται ο φορολογούμενος σε οικονομική αδυναμία, αλλά να μπορεί να εξυπηρετεί τις δόσεις του.
Ως προς τις προσαυξήσεις, όσοι πληρώσουν σε 48 δόσεις απαλλάσσονται από το 25%, σε 36 δόσεις από το 30%, σε 24 δόσεις από το 35%, σε 12 δόσεις από το 40%, ενώ αν πληρωθεί η οφειλή εφάπαξ απαλλάσσεται από το 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Για να επωφεληθούν οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι ενήμεροι για οφειλές μετά την 1/1/2013.
Οσοι ενταχθούν στη ρύθμιση, εξάλλου, θα μπορούν να κάνουν και συμψηφισμό για οφειλές του Δημοσίου προς αυτούς.
- Το επιτόκιο (προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής) με το οποίο θα επιβαρύνονται οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση από 1/1/2013 θα είναι 8,75%.
n Μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που είχαν μπει σε παλαιότερη ρύθμιση και εξυπηρετούνται κανονικά, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες ώς τις 31/12/2012 μη ρυθμισμένες οφειλές που υπάγονται υποχρεωτικά στη νέα ρύθμιση.
Επίσης, μπορούν να υπαχθούν οφειλές που είχαν μπει σε παλαιότερη ρύθμιση και εξυπηρετούνται κανονικά, αν επιλεγεί πρόγραμμα με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων.
- Φοροφυγάδες κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή έχουν καταδικαστεί δεν μπορούν να υπαχθούν.
- Για οφειλές πάνω από 75.000 ευρώ απαιτείται, προκειμένου να υπαχθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση, υπογραφή ανεξάρτητου εκτιμητή που να βεβαιώνει την οικονομική αδυναμία του. Για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ απαιτείται επιπλέον παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας.
- Οι δόσεις θα πληρώνονται ως εξής: η πρώτη σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης, οι επόμενες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Η καθυστέρηση μιας δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της επόμενης δόσης.
Αν ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή μιας δόσης περισσότερο από έναν μήνα ή δεν πληρώσει εμπρόθεσμα πάνω από μία φορά, χάνει το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση.
- Οσοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση μπορούν να πάρουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας μηνιαίας ισχύος, ενώ αναβάλλεται η εκτέλεση της ενδεχόμενης ποινής που τους έχει επιβληθεί και αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για τα ρυθμιζόμενα χρέη.
- Για τις οφειλές μετά την 1/1/2013, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και πάγια ρύθμιση με 2-12 και κατ' εξαίρεση ώς 24 δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.
Σε περίπτωση που οι οφειλές ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ, η πάγια ρύθμιση προβλέπει ότι πρέπει να προσκομιστούν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία, με υπογραφή από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Οφέλη για τους συνεπείς
Αλλάζει ο τρόπος καταβολής του ΦΠΑ. Η περιοδική δήλωση θα είναι πλέον αποδεκτή με την καταβολή ποσού ακόμη και 10 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο θα καταβάλλεται ως εξής:
- Σε περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης, σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη πληρώνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση και η δεύτερη την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα, με προσαύξηση 2%. Σε περίπτωση οφειλής μέχρι 100 ευρώ, το σύνολο καταβάλλεται την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα. Σε περίπτωση καταβολής του 50% της οφειλής με την υποβολή της δήλωσης, το υπόλοιπο πληρώνεται τον επόμενο μήνα.
- Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, καταβάλλεται εφάπαξ.

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ. Εξάλλου, με άλλες διατάξεις του το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στον φορολογούμενο να προσφύγει σε διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών του με το Δημόσιο, αφού όμως πρώτα καταβάλλει το 50% του αμφισβητούμενου ποσού. Η απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης πρέπει να εκδίδεται σε 60 ημέρες. Αν δεν έχει εκδοθεί απόφαση εντός της προθεσμίας, θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο.

Οι 18άρηδες. Φορολογική δήλωση θα υποβάλλουν οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μόνο εφόσον δεν εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεων των γονέων ή κηδεμόνων τους. Θα πρέπει όμως να πάρουν ΑΦΜ.

Από 50 ευρώ θα αρχίζει η δόση για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία
Αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων στους οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων που θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση του νομοσχεδίου και θα καταβάλουν την πρώτη δόση.
Οπως προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο, με την ένταξη στη ρύθμιση είτε των 12 δόσεων (πάγια) είτε των 48 για τα κεφαλαιοποιημένα χρέη μέχρι την 1.1.2013 μπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα για 1 μήνα και να διακανονίσουν υπό προϋποθέσεις όλες τις υποχρεώσεις, ακόμη κι αν εντάχθηκαν σε παλαιότερη ρύθμιση.
Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, οι τελικές διατάξεις για τη νέα ρύθμιση των οφειλομένων στα Ταμεία προβλέπει τα εξής:
- Για έως 5.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται βάσει της αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος της δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 50 ευρώ.
- Για άνω των 5.000 ευρώ οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία πληρωμής σε συντομότερο χρόνο. Ειδικότερα:
- Για οφειλές από 5.000 έως 50.000 ευρώ κρίνεται από τον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής.
- Για άνω των 50.000 και έως 150.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει επιπλέον να προσκομίζει βεβαίωση από ανεξάρτητο τρίτο φορέα περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων.
- Για άνω των 150.000 ευρώ ο οφειλέτης υποχρεούται και στην παροχή εγγυήσεων ή εμπράγματων εξασφαλίσεων ίσης αξίας με τη συνολική οφειλή.

Διαγραφή χρεών σε 10 χρόνια
Σε 10 χρόνια θα διαγράφονται οι ανεπίδεκτες είσπραξης ληξιπρόθεσμες οφειλές, υπό την προϋπόθεση ότι στο διάστημα αυτό δεν έχουν προκύψει νέα δεδομένα για τον φορολογούμενο που να τις καθιστούν εισπράξιμες.
Συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές υπολογίζονται σε 57 δισ. ευρώ.
Ανεπίδεκτες είσπραξης χαρακτηρίζονται οι οφειλές εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης (για οφειλές άνω των 10.000 ευρώ) και δεν είναι δυνατή η υποβολή της και έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από την αρμόδια φορολογική Αρχή που πιστοποιεί ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξή τους.
Οι ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές καταχωρίζονται σε βιβλία, όπου και παραμένουν για 10 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του. Από 'κει και πέρα, διαγράφονται.
Οφειλές που έχουν γεννηθεί πριν από το 1993 και είναι χαμηλότερες από 200 ευρώ διαγράφονται, προκειμένου να εκκαθαριστεί το χαρτοφυλάκιο.

Από τον Ιούνιο η πληρωμή με τον λογαριασμό της ΔΕΗ

Τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η καταβολή του νέου μειωμένου κατά 15% χαρατσιού στα ακίνητα, το οποίο δεν θα λέγεται πλέον Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), αλλά Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ).
Το νέο χαράτσι θα εισπραχθεί στο διάστημα από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014 και σε πέντε ισόποσες δόσεις, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος. Το γεγονός ότι το ΕΕΤΑ θα βεβαιωθεί τον Ιούνιο συνεπάγεται πως οι φορολογούμενοι το 2013 δεν θα λάβουν ούτε έναν λογαριασμό της ΔΕΗ χωρίς τέλος ακινήτων.
Το ΕΕΤΑ θα βαρύνει όλες τις ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε μορφής, ανεξάρτητα αν αυτές είναι αποπερατωμένες ή μη. Με αφορμή δε χθεσινές αναφορές περί επιβολής νέου φόρου και στις υπό ανέγερση οικοδομές (γιαπιά), το υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε αργά χθες «ότι ουδείς νέος φόρος επιβάλλεται». Οπως ξεκαθαρίστηκε, το ΕΕΤΗΔΕ - το τέλος που ίσχυε έως σήμερα - επιβαλλόταν και στις υπό ανέγερση οικοδομές που ηλεκτροδοτούνταν και εφαρμοζόταν από τη ΔΕΗ με διοικητικές λύσεις. Αυτό που άλλαξε στο πολυνομοσχέδιο είναι η ρητή αποτύπωσή του στον νόμο.
Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων υπέρ του Δημοσίου θα βαρύνει τις ηλεκτροδοτούμενες κατά την 1η Μαΐου 2013 δομημένες επιφάνειες ακινήτων. Για να μην προκύψουν επιβαρύνσεις από λάθος υπολογισμούς του ΕΕΤΑ οι φορολογούμενοι θα έχουν προθεσμία έως και τις 15 Μαΐου για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτουμένου ακινήτου. Οι διορθώσεις στοιχείων θα γίνονται στον αρμόδιο δήμο υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, αλλιώς θα θεωρείται ότι αποδέχονται τα στοιχεία ως ακριβή.
Πρέπει να σημειωθεί πως πολύτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι και ανάπηροι, οι οποίοι κατέβαλαν το ΕΕΤΗΔΕ με μειωμένο συντελεστή (0,5), θα πληρώνουν και το νέο χαράτσι (ΕΕΤΑ) με τον ίδιο μειωμένο συντελεστή.
Από το ΕΕΤΑ θα εξακολουθήσουν να απαλλάσσονται οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα, τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων και τα ακίνητα που αφορούν γεωργική ή βιομηχανική χρήση.
Τέλος, στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνεται ειδική ρύθμιση για υπολογισμό των ακινήτων που δεν έχουν οικιακή χρήση, με μειωμένους συντελεστές 30% και 60%, για το εμβαδόν τους που υπερβαίνει τα 1.000 και τα 2.000 τ.μ. αντίστοιχα.

Αυξάνεται το ωράριο
Την αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών κατά 2 ώρες την εβδομάδα από το ερχόμενο έτος προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο στον τομέα της εκπαίδευσης. Η αύξηση αυτή εξάλλου - στην οποία οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν - είχε προαναγγελθεί στο τελευταίο Μνημόνιο προκειμένου να εξοικονομηθούν θέσεις αναπληρωτών.
Ακόμα προβλέπεται ίδρυση δημοτικών σχολείων μεγαλύτερων από δωδεκαθέσια εφόσον το επιβάλλουν λόγοι όπως ο αριθμός μαθητών, οι χώροι και οι αποστάσεις μεταξύ σχολείων.
Στην ιδιωτική εκπαίδευση, με το πολυνομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα συστέγασης διαφορετικών εκπαιδευτικών μονάδων εφόσον ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο, αλλά όχι και η ταυτόχρονη συλλειτουργία στην ίδια αίθουσα. Τέλος, δίνεται δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων είτε να απασχολούν λιγότερες ώρες όσους εκπαιδευτικούς δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο με ανάλογη μείωση αποδοχών (με όριο το 12ωρο), είτε να τους απασχολούν σε συμπληρωματικές δράσεις.

Εκτακτη εισφορά έως και 42%
Νέο χαράτσι που φτάνει κλιμακωτά ώς και το 42% επί του τζίρου τους θα πληρώσουν επενδυτές και επιχειρήσεις που θα συνδέσουν τα φωτοβολταϊκά έργα τους με το δίκτυο ηλεκτρισμού μετά την 1η Ιουλίου 2013.
Επίσης, για όσων τα έργα συνδέθηκαν ή πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο στο διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως και 30 Ιουνίου 2013, η έκτακτη εισφορά επί του τζίρου, όπως ονομάζεται, θα φτάνει το 34% και το 37%. Το υψηλό ποσοστό αφορά φωτοβολταϊκά που κλείδωσαν ταρίφα μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2012 και το χαμηλό όσα κλείδωσαν τιμή από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Αύγουστο 2012.
Τα παραπάνω προβλέπουν μεταξύ άλλων οι ειδικές διατάξεις που συμπεριελήφθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο παγώνει κάθε νέα σύναψη σύμβασης πώλησης φωτοβολταϊκού με το δίκτυο μέχρι και το τέλος του 2013 (πλην των οικιακών που εξαιρούνται). Τέλος, καθιερώνονται για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ τέσσερα κλιμάκια εγγυητικών επιστολών (από 10.000 έως 60.000 ευρώ/MW) που θα πρέπει να συνοδεύει στο εξής κάθε νέο αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης στο δίκτυο.

Ανω κάτω οι φοροτεχνικοί
Το άνοιγμα του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Παρότι η αρχική πρόταση της τρόικας ήταν πλήρης απελευθέρωση του επαγγέλματος, η ρύθμιση που προωθείται διατηρεί στην αρμοδιότητα του Οικονομικού Επιμελητηρίου τη χορήγηση των επαγγελματικών αδειών, ενώ όμως σε σχέση με το παρελθόν οι τέσσερις βαθμίδες (τάξεις) για τους λογιστές φοροτεχνικούς που ισχύουν σήμερα μειώνονται σε δύο, Α' και Β'. Με άλλες διατάξεις το νομοσχέδιο προβλέπει επαγγέλματα στα οποία πρέπει να διατηρηθούν άδειες για την άσκησή τους, κυρίως για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή υγείας. Μεταξύ των επαγγελμάτων αυτών είναι τα σχετικά με την εμπορία πετρελαιοειδών καθώς και λιανικής πώλησης καυσίμων, επαγγέλματα σχετικά με την εμπορία λιπασμάτων, τα επαγγέλματα του κρεοπώλη, του ναυαγοσώστη, του λεμβούχου, επαγγέλματα σχετικά με το εμπόριο οπλών και εκρηκτικών καθώς και η λειτουργία κτηνιατρικών κλινικών.

Τόκος μετά τις 30 ημέρες
Με τόκο θα επιβαρύνεται το ελληνικό Δημόσιο αλλά και επιχειρήσεις που καθυστερούν τις πληρωμές τους σε προμηθευτές τους άνω των τριάντα ημερών. Αυτό προβλέπει ρύθμιση του πολυνομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού θα επιβάλλονται αυτομάτως τόκοι υπερημερίας και πρόστιμα στο Δημόσιο ή στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν εξοφλούν τις οφειλές τους προς άλλες επιχειρήσεις.
Επίσης το πολυνομοσχέδιο προβλέπει την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς προψημένου ψωμιού (bake - off) και τη λειτουργία πρατηρίων άρτου σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών πλην των κρεοπωλείων, των πτηνοπωλείων, των ιχθυοπωλείων, των περιπτέρων και των καταστημάτων ψιλικών.
Με άλλη διάταξη καταργεί κάθε δυνατότητα μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά. Οι άδειες θα είναι στο εξής προσωπικές και αμεταβίβαστες και μεταβίβαση προβλέπεται μόνο σε περίπτωση θανάτου ή ανίατης ασθένειας ή μόνιμης αναπηρίας του δικαιούχου, στη σύζυγο ή σε ένα παιδί.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από