Προπομπό για ανατροπές στο καθεστώς προσλήψεων στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ενοπλες Δυνάμεις αποτελεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με την οποία ανοίγεται πιθανώς ο δρόμος για την άρση όρων σε διαγωνισμούς προσλήψεων ή και εισαγωγής σε σχολές οι οποίοι διαιωνίζουν διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το ζήτημα προέκυψε για το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο ύστερα από προσφυγή για πρόσληψη ειδικών φρουρών της ΕΛ.ΑΣ. και η προσφάτως εκδοθείσα απόφασή του - που κρίνει ότι υπάρχει θέμα παραβίασης της συνταγματικής αρχής της ισότητας καθώς προβλέπεται πρόσληψη μόνο ανδρών - παραπέμπεται προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του ίδιου Δικαστηρίου.
Παρότι η απόφαση αφορά συγκεκριμένη προσφυγή, νομικοί επισημαίνουν ότι η υπόθεση επαναφέρει στην επικαιρότητα το θέμα των «έμμεσων» διακρίσεων και ότι το σκεπτικό της τελικής απόφασης ενδεχομένως να δρομολογήσει την άρση αδικιών σε άλλους τομείς, όπως οι προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στις Ενοπλες Δυνάμεις, η εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές κ.λπ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει στα «ΝΕΑ» ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης, ο οποίος ασχολείται με ανάλογα θέματα, κρίθηκε πως ο «αποκλεισμός των γυναικών δεν είναι συνταγματικώς ανεκτός ενόψει, αφενός, των ποικίλων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των ειδικών φρουρών και, αφετέρου, των διαφορετικών συνθηκών υπό τις οποίες τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες αυτές μπορεί να ασκούνται, άλλοτε υπό συνθήκες μικρότερης και άλλοτε μεγαλύτερης έντασης ή βίας».
Επισημαίνεται ότι ήδη από το έτος 2003 καταργήθηκε ο αποκλεισμός των γυναικών από το Σώμα των ειδικών φρουρών. Ωστόσο, τονίζουν νομικοί κύκλοι και κοινωνικοί φορείς, διακρίσεις εις βάρος των γυναικών συνεχίζονται ακόμη και σήμερα.
Αφενός, θεσπίστηκε κοινό όριο αναστήματος για άνδρες και γυναίκες που ανέρχεται στο 1,70 μ., ανάστημα που υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο ύψους των Ελληνίδων (1,63 μ., σύμφωνα με τις μελέτες της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών) και το οποίο διαθέτει μόνο το 19% του γυναικείου πληθυσμού.
Αφετέρου, υποστηρίζουν, πριμοδοτούνται με πολλά μόρια οι άνδρες υποψήφιοι ειδικοί φρουροί που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως έφεδροι αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού ή στην Προεδρική Φρουρά, μόρια που είναι αδύνατο να συγκεντρώσουν οι γυναίκες.
Μάλιστα οι υποστηρικτές της άποψης αυτής επικαλούνται δεδομένα όπως ότι στον τελευταίο διαγωνισμό πρόσληψης ειδικών δρουρών (του έτος 2011) στις πρώτες 960 θέσεις της κατηγορίας Απολυτηρίου Λυκείου κατετάγησαν μόνο 64 γυναίκες, ήτοι ποσοστό μόλις 6,6%.
Αναφέρουν δε ως παράδειγμα ότι μια γυναίκα ακόμα και με άριστα στο απολυτήριο λυκείου (20) δεν έχει τύχη μπροστά σε έναν απόφοιτο π.χ. με βαθμολογία 14 που έχει υπηρετήσει ως δόκιμος στις Ειδικές Δυνάμεις.
Στις Ενοπλες Δυνάμεις στην προκήρυξη για ΕΠΟΠ του 2009 προβλέπονταν επίσης ίδια κατώτερα όρια επίδοσης σε σειρά εξεταζόμενων αθλημάτων, κάτι που όπως έχει επισημανθεί λειτουργεί εις βάρος των γυναικών.
Βεβαίως και από την πλευρά της διοίκησης προβάλλεται το επιχείρημα ότι οι προκηρυσσόμενες κάθε φορά προς κάλυψη θέσεις έχουν, σε αρκετές περιπτώσεις, συγκεκριμένες απαιτήσεις που συνδέονται με σωματομετρικά δεδομένα.