Ενα πανάκριβο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 2008, ήταν το «Ηφαιστος». Στο σύστημα στηρίχθηκε το καθεστώς διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης που εγκαινίασε το υπουργείο Οικονομικών επί θητείας Γιώργου Αλογοσκούφη για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Το τότε καθεστώς προέβλεπε ότι οι διακινητές (εταιρείες και πρατηριούχοι) αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης πληρώνοντας τον υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ), εν συνεχεία το διανέμουν στους πελάτες τους με το χαμηλό ΕΦΚ, και μέσω του «Ηφαιστος» εισπράττουν τη διαφορά.
Το καθεστώς ίσχυσε μέχρι και τις 31/12/2010. Επειδή το σύστημα των επιστροφών κρίθηκε αποτυχημένο, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να το καταργήσει. Σήμερα το μόνο που έχει παραμείνει σε ισχύ από το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα είναι η υποχρέωση των διακινητών να υποβάλλουν σε τακτά διαστήματα στο υπουργείο Οικονομικών τα παραστατικά πωλήσεων πετρελαίου, προκειμένου να ελέγχει πού κατέληξαν οι ποσότητες. Σε αντίθετη περίπτωση, προβλέπονταν βαριά πρόστιμα, έως και αφαίρεση αδειών λειτουργίας. Το υπουργείο Οικονομικών όμως δεν έχει τη δυνατότητα να διασταυρώνει αν οι έμποροι πετρελαίου λένε την αλήθεια, αφού δεν διαθέτει κάποια αντίστοιχη βάση στοιχείων εκ μέρους των τελικών καταναλωτών όπου να αναγράφονται οι ποσότητες που εκείνοι παρέλαβαν.