«ΚΑΜΠΑΝΕΣ» συνολικού ποσού 900.000 ευρώ επέβαλε χθες η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση της μετοχής της Ipirotiki Software &
Publications. Τα πρόστιμα επεβλήθησαν στις εταιρείες Μίδας ΑΧΕ, Ολύμπα ΑΧΕΠΕΥ
και Μεγατράστ ΑΧΕΠΕΥ, καθώς και στους κ.κ. Αλωνιάτη Απόστολο, Κάκκο
Κωνσταντίνο, Σχίζα Νικόλαο, στην κυρία Λούλου Άννα και στον αντικρυστή της
εταιρείας Μίδας ΑΧΕ κ. Νικόλαο Αποστολόπουλο. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από έλεγχό της προέκυψε ότι από 10
Φεβρουάριου 2004 μέχρι 1 Απριλίου 2005 οι συναλλαγές των εταιρειών παρουσίασαν
στοιχεία τεχνητού επηρεασμού της τιμής και εμπορευσιμότητας της μετοχής.