Δεν γνωρίζω, ούτε μπορώ να προβλέψω το εκλογικό αποτέλεσμα στην Υπερνομαρχία
Ξάνθης - Δράμας - Καβάλας. Θα εξαρτηθεί ασφαλώς από πολλούς και σύνθετους
παράγοντες. H επιλογή ωστόσο του Γιώργου Παπανδρέου να στηρίξει τη μουσουλμάνα
Γκιουλ Μπεϊάζ Καραχασάν ως επικεφαλής της παράταξης στη Διευρυμένη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση, αποτελεί ριζοσπαστική και τολμηρή πράξη.


Θέλω να μείνω στο γεγονός ότι δώδεκα χρόνια μετά την υιοθέτηση, με πρωτοβουλία
του ΠΑΣΟΚ, του θεσμού εκλογής νομαρχών για συγκεκριμένους εθνικούς λόγους, ο
Γιώργος Παπανδρέου προτείνει επικεφαλής Ελληνίδα πολίτη με μουσουλμανικό
θρήσκευμα. Αυτό σημαίνει συμβολικά και πρακτικά ορισμένα πολύ σημαντικά
πράγματα:


Πρώτον, ότι η Ελλάδα δεν έχει πια να φοβηθεί τίποτε και για κανέναν. Κατέκτησε
τη θέση της στην Ευρώπη και αποδεικνύει με τον πιο έμπρακτο τρόπο ότι πιστεύει
σε μια πολυπολιτισμική, ελεύθερη, ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία.


Δεύτερον, ότι μια ευρωπαϊκή χώρα που τίποτε δεν έχει να κρύψει, έχει αυξημένο
πια το αίσθημα εθνικής ασφάλειας και αντιμετωπίζει από θέση υπεροχής πρακτικές
υπονόμευσης, διείσδυσης ή επεκτατικών βλέψεων.


Τρίτον, ότι θεωρεί όλους τους πολίτες ίσους απέναντι στο Σύνταγμα, τους νόμους
και το ελληνικό κράτος, κατοχυρώνοντας το ύψιστο δικαίωμά τους που είναι η
συμμετοχή στα κοινά και η ανάδειξή τους χωρίς προσκόμματα σε θέσεις
δημοκρατικής, κρατικής αλλά και εθνικής ευθύνης.


H Γκιουλ είναι Έλληνας πολίτης και προοδευτικός άνθρωπος. Διατυπώνονται φόβοι.
Τι θέσεις θα υποστηρίξει, πώς θα αντιμετωπίσει τις εθνικές εορτές, τι θα πει η
Εκκλησία όταν ακόμη οι αξιωματούχοι ορκίζονται στο όνομά της. Νομίζω ότι δεν
θα υπάρξει κανένα πρόβλημα σε ό,τι την αφορά, όμως θα 'θελα να αντιστρέψω το
ερώτημα. Τι έχει να φοβηθεί η αποκεντρωμένη σύγχρονη και δημοκρατική πολιτεία
μας πια από την Γκιουλ; Δεν είναι παράλογο; Πρέπει επιτέλους να εξαλειφθούν
παράλογες και ξεπερασμένες φοβίες.


H Δημοκρατία προέχει για κάθε προοδευτικό άνθρωπο και κάθε προοδευτικό κόμμα.
Να γιατί άλλαξε ριζοσπαστικά και τολμηρά ο Γιώργος Παπανδρέου τη σελίδα και
μαζί μ' αυτή, την εποχή.