Στο «ψυγείο» μπαίνει για άλλη μια φορά το Μετρό της Θεσσαλονίκης αφού η
αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μπλοκάρει τον
διαγωνισμό. Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς δήλωσε χθες πως δεν πρόκειται
να επαναδημοπρατήσει το έργο.


H κατασκευή του Μετρό είναι ένα από τα δύο έργα - κλειδιά για τη βελτίωση του
κυκλοφοριακού προβλήματος της Θεσσαλονίκης μαζί με την υποθαλάσσια σήραγγα.
Προβλέπεται να έχει δεκατρείς σταθμούς και να ενώσει το δυτικό με το ανατολικό
άκρο περνώντας μέσα από την αγορά και το πυκνοδομημένο κέντρο της πόλης. Το
έργο είχε μπλοκάρει και παλαιότερα, επίσης λόγω προσφυγών και καταγγελιών στην
E.E. τις οποίες υπέβαλαν ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τελικά ο
διαγωνισμός ακυρώθηκε και επαναδημοπρατήθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση η οποία
σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει από άλλη θέση πλέον «τον πόλεμο συμφερόντων
μεταξύ εταιρειών».


Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς απέστειλε στις 17 Οκτωβρίου επιστολή προς
την ελληνική κυβέρνηση με την οποία ζητά να υποβληθούν εντός 15 ημερών
παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με σειρά καταγγελιών που έχουν υποβληθεί στην
Ε.Ε. Στην εν λόγω Διεύθυνση έχουν προσφύγει δύο από τις εταιρείες που
συμμετείχαν στον διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου. Στις προσφυγές τους
ισχυρίζονται πως κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού που ανέδειξε προσωρινό
ανάδοχο την κοινοπραξία «ΑΕΓΕΚ, Impregilo, Ansaldo και Seli» υπήρξε σωρεία
παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου -κι ακριβώς αυτές οι παραβιάσεις ζητεί η
E.E. με την επιστολή της να διερευνηθούν.


Ζητούν διευκρινίσεις


Αντί λοιπόν να υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο στις 19 Αυγούστου σύμφωνα με
το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει το ΥΠΕΧΩΔΕ, ουσιαστικά ανοίγει η διαδικασία
ανταλλαγής επιστολών και διευκρινίσεων μεταξύ ελληνικών αρχών και E.E. με
άγνωστη καταληκτική ημερομηνία. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου
του ΥΠΕΧΩΔΕ χθες το απόγευμα, επισημαίνεται πως θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια
ώστε να υπάρξει ανάδοχος μέχρι το τέλος του έτους, ενώ πηγές του ΥΠΕΧΩΔΕ
εξέφραζαν χθες τη βεβαιότητα ότι το θέμα θα έχει κλείσει μέχρι το τέλος του
χρόνου. Επιχειρώντας μάλιστα να υποβαθμίσει το μπλοκάρισμα του έργου, κάνει
λόγο για «ολιγόμηνη καθυστέρηση» η οποία «οφείλεται στη νόμιμη μεν, αλλά
παρελκυστική τακτική των κατασκευαστικών εταιρειών να προσφεύγουν προς κάθε
δυνατή κατεύθυνση για την προώθηση των επιχειρηματικών τους συμφερόντων».
Επίσης υπεραμύνεται του νέου νόμου για τα δημόσια έργα τονίζοντας ότι ο υψηλός
ανταγωνισμός απέδωσε κατά 15% φθηνότερες τιμές κατασκευής ανά χιλιόμετρο σε
σύγκριση με το Μετρό της Αθήνας.


H E.E. ζητά από το ΥΠΕΧΩΔΕ και την ελληνική κυβέρνηση να υποβάλουν τα σχόλιά
τους εντός 15 ημερών και ζητεί «η αναθέτουσα αρχή να μην προβεί στην υπογραφή
τής εν λόγω συμβάσεως, καθώς και σε κάθε περαιτέρω διαγωνιστική πράξη, η οποία
θα μπορούσε να θέσει την Επιτροπή προ τετελεσμένων γεγονότων».


Καταγγελίες κατά του προσωρινού αναδόχουΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ που προσέφυγαν κατά του διαγωνισμού ισχυρίζονται ότι ο
προσωρινός ανάδοχος «δεν πληρούσε τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα που προέβλεπε
η διακήρυξη», υπέβαλε προσφορά που σε πολλά σημεία «δεν πληρούσε τις ελάχιστες
δεσμευτικές απαιτήσεις της διακήρυξης», ενώ διαπίστωσαν παραβιάσεις σχετικά με
τις δεσμευτικές απαιτήσεις για την επάρκεια ακυρωτικών μηχανημάτων,
«μεταφορικής ικανότητας», καθώς και τις προδιαγραφές ασφαλείας για τα φρεάτια
εξαερισμού των σηράγγων. Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες επίσης, δεν
τηρήθηκαν οι προδιαγραφές για τις παρακαμπτηρίους οδούς και τις προσβάσεις
κατά την κατασκευή του έργου.