Αυταρχισμός στις σύγχρονες δημοκρατίες είναι η διαρκής παραβίαση των νόμων.
Και η κυβέρνηση της N.Δ. είναι απολύτως αυταρχική. Αξιόπιστος δείκτης του
αυταρχισμού της είναι οι εκθέσεις της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της
Βουλής.


H στατιστική εδώ είναι χαρακτηριστικότατη: επί πενήντα δύο νομοσχεδίων που
κατατέθηκαν στη Βουλή από τον Μάρτιο του 2004, τα είκοσι οκτώ κρίθηκε πως
έχουν προβλήματα αντισυνταγματικότητας ή αντίθεσης με το ευρωπαϊκό-κοινοτικό
δίκαιο. Και όλα αυτά αφορούν είτε τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών είτε τη
δημοκρατική ευταξία. Σημειωτέον πως ο αριθμός θα ήταν μεγαλύτερος αν
συνυπολογίζονταν και οι τροπολογίες (π.χ. αυτή του ΟΤΕ ή των ασφαλιστικών
ταμείων των τραπεζών), διά των οποίων οι υπουργοί σκοπίμως παρακάμπτουν την
επιστημονική αξιολόγηση των υπηρεσιών της Βουλής.


Ως χαρακτηριστικότατα παραδείγματα των, κατά τα ανωτέρω, αντισυνταγματικών
νομοθετικών ρυθμίσεων αναφέρονται τα εξής:


α) Το σχέδιο νόμου περί ωραρίου εργασίας. Σε πέντε περιπτώσεις
εντοπίζονται προβλήματα, με μείζονα περίπτωση αυτήν κατά την οποία ορίζεται ο
«κοινωνικός επιθεωρητής» του υπουργείου Εργασίας ως οιονεί υποχρεωτικός
διαιτητής.


β) Οι προσλήψεις στο Δημόσιο, όπως παρατηρεί η Διεύθυνση Επιστημονικών
Μελετών της Βουλής, ρυθμίζονται κατά παραβίαση της αρχής της ισότητας.


γ) H φορολογία εισοδήματος γίνεται κατά παραβίαση της αρχής της
αναλογικώς ίσης κατανομής των βαρών.


δ) Οι χρήσεις γης αλλάζουν με αντισυνταγματικό τρόπο στις ολυμπιακές
εγκαταστάσεις.


ε) Σε μία περίπτωση προσβάλλεται η αρχή του φυσικού δικαστή.


στ) Στις μετεγγραφές φοιτητών προσβάλλεται η αρχή της ισότητας.


ζ) Σε πολλές περιπτώσεις προσβάλλονται τα συνταγματικά όρια της
νομοθετικής εξουσιοδότησης προς τους υπουργούς.


η) Στον βασικό μέτοχο τα σχόλια περιττεύουν, ενώ στους μειοδοτικούς
διαγωνισμούς για τα δημόσια έργα ίσως προκύψει ο βασικός μέτοχος νούμερο δύο
κ.λπ.


Εάν η κυβέρνηση της N.Δ. συνεχίσει σε αυτό το μήκος κύματος από πλευράς
αυταρχισμού, τότε σε λίγο θα μπορούμε να κάνουμε λόγο για την ουσιαστική
αναστολή διατάξεων του Συντάγματος και για σαφή αντιδημοκρατική εκτροπή.


Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι Συντονιστής Μορφωτικών Υποθέσεων ΠΑΣΟΚ.