Τις αδικαιολόγητες αποκλίσεις στις τιμές πολλών βασικών καταναλωτικών αγαθών
που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
παραδέχεται πλέον η κυβέρνηση, υπό το βάρος της δυσαρέσκειας που προκαλεί η
ακρίβεια στην αγορά. Με επιστολή του χθες ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφας
ζητεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να αρχίσει έρευνα για να διαπιστώσει εάν
οι αποκλίσεις που παρατηρούνται στη διαμόρφωση των τιμών ορισμένων προϊόντων
στην ελληνική αγορά (π.χ. κατεψυγμένα λαχανικά, απορρυπαντικά, κ.ά.) σε σχέση
με τις αντίστοιχες τιμές των προϊόντων αυτών στο εξωτερικό, οφείλονται σε
αθέμιτες πρακτικές των επιχειρήσεων.