ΜΕΙΚΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ καταγράφηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση στην Αγορά Παραγώγων
με κύριο χαρακτηριστικό την ενίσχυση του όγκου συναλλαγών. Αντίστοιχα στη spot
αγορά, ο FTSE/ASE-20 έκλεισε στις 1.733,86 μονάδες καταγράφοντας κέρδη της
τάξης του 0,59%, ενώ αντίθετα, ο FTSE/ASE MID 40 περιορίστηκε κατά 0,51% και
διαμορφώθηκε στο τέλος της συνεδρίασης στις 2.616,68 μονάδες. Στην αγορά ΣΜΕ,
τα συμβόλαια λήξης Μαρτίου στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν στις
1.725,05 μονάδες σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,64%. Αντίθετα, υποχώρηση
καταγράφηκε στα ΣΜΕ στον δείκτη FTSE/ASE MID 40 σειράς Μαρτίου που έκλεισαν
στις 2.624,69 μονάδες καταγράφοντας πτώση της τάξης του 0,27%. H αξία
συναλλαγών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στους δείκτες FTSE/ASE
διαμορφώθηκε στα 124,15 εκατ. ευρώ. To μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας
ρευστότητας κατέληξε στα ΣΜΕ που παρακολουθούν τις διακυμάνσεις του δείκτη των
είκοσι blue chips, όπου έγιναν συνολικά 9.844 συμβόλαια, που αντιστοιχούν σε
αξία συναλλαγών 85,14 εκατ. ευρώ, ενώ στα ΣΜΕ στον δείκτη FTSE/ASE MID 40
έγιναν 797 συμβόλαια αξίας 10,46 εκατ. ευρώ. Στην αγορά των ΣΜΕ επί των
μετοχών, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 6,84 εκατ. ευρώ, με τον ΟΤΕ να
πραγματοποιεί 835 συμβόλαια και την ΙΝΤΡΑΚΟΜ να ακολουθεί με 745 συμβόλαια.
Στα ΣΜΕ επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD διακινήθηκαν συνολικά 277
συμβόλαια αξίας 17,31 εκατ. ευρώ.