Οι πωλήσεις λιανικής μέσω του Ίντερνετ προσφέρουν περιθώρια για σημαντικά
κέρδη στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό. Όμως οι εταιρείες
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στην εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς η
φήμη τους κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που γίνει - για παράδειγμα -
ένα λάθος σε παραγγελία. H τιμή δεν είναι το αποκλειστικό κριτήριο για να
προτιμήσει ένας καταναλωτής ένα ιντερνετικό κατάστημα από ένα άλλο, καθώς οι
περισσότεροι ενδιαφέρονται για την εξυπηρέτηση που αυτό προσφέρει στους πελάτες.