Ολόκληρο ρόλο, αυτόν του σκληρού αστυνομικού... Στάθη Θεοχάρη - στο καθημερινό
σίριαλ του Νίκου Φώσκολου «Καλημέρα ζωή» - απαρνήθηκε ο ηθοποιός Γιώργος
Βασιλείου για χάρη της πολιτικής. Ο νόμος είναι σαφής. Απαγορεύεται η εμφάνιση
του υποψήφιου βουλευτή πάνω από μία φορά σε κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας. Κι
επειδή ο σκληρός Θεοχάρης έμπαινε καθημερινά στα σπίτια, λόγω «Καλημέρας ζωής»
(Antenna), ταυτόχρονα δε είναι και υποψήφιος βουλευτής της N.Δ. στη B'
Πειραιά, προτίμησε την πολιτική. Τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Μέχρι τότε τον
Θεοχάρη θα υποδύεται ο Νίκος Βερλέκης.