Λίστα με 140 επιχειρήσεις που το 1999 μπήκαν στο Χρηματιστήριο εισπράττοντας
εκατοντάδες δισεκατομμύρια δραχμές με προοπτική να πραγματοποιήσουν επενδύσεις
έχει καταρτίσει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Το ΣΔΟΕ ετοιμάζεται
μέσα στον Φεβρουάριο να ξεκινήσει ελέγχους στις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες
θα κληθούν να δώσουν στοιχεία για τις επενδύσεις που έκαναν από το 1999 μέχρι
σήμερα και να εξηγήσουν πού διέθεσαν τα χρήματα που εισέπραξαν από τους
επενδυτές κατά την εισαγωγή τους στην Σοφοκλέους. Παράλληλα το ΣΔΟΕ προτίθεται
να συνεχίσει τους φορολογικούς ελέγχους που πραγματοποιεί ήδη στις
χρηματιστηριακές εταιρείες με στόχο να εξακριβωθεί αν τα προηγούμενα χρόνια,
και ιδιαίτερα το 1999 που ήταν έτος άνθησης των χρηματιστηριακών συναλλαγών,
δήλωσαν τα κέρδη τους στην Εφορία.


Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αρμόδια στελέχη του ΣΔΟΕ έχουν συγκεντρώσει τα
ενημερωτικά φυλλάδια των επιχειρήσεων αυτών τα οποία είχαν καταθέσει στις
αρχές του Χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την εισαγωγή
τους στη Σοφοκλέους. Πρόκειται για τις περισσότερες επιχειρήσεις που εισήλθαν
στη χρηματιστηριακή αγορά το 1999, στο κρίσιμο διάστημα της ξέφρενης ανόδου
του Γενικού Δείκτη Τιμών της Σοφοκλέους. Στα ενημερωτικά τους δελτία
αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια οι επενδύσεις στις οποίες δεσμεύονταν ότι θα
προχωρούσαν στα αμέσως επόμενα χρόνια εφόσον εγκρινόταν η εισαγωγή τους στο
Χρηματιστήριο. Για την πραγματοποίηση αυτών των επενδύσεων οι συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ζητούσαν από τις χρηματιστηριακές αρχές να εγκρίνουν την εισαγωγή
τους στη χρηματιστηριακή αγορά ώστε να αντλήσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια.


Όμως, σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχουν στο οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης, πολλές από τις επιχειρήσεις που άντλησαν χρήματα από τους
επενδυτές, είτε κατά την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο είτε μέσω αυξήσεων
του μετοχικού τους κεφαλαίου, κάθε άλλο παρά εκπλήρωσαν τις δεσμεύσεις που
είχαν αναλάβει. Έτσι δεν έγιναν οι επενδύσεις που έπρεπε να είχαν γίνει με
βάση τα ενημερωτικά δελτία που είχαν καταθέσει στις χρηματιστηριακές αρχές.


Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η ηγεσία του ΣΔΟΕ αποφάσισε να
εξιχνιάσει την κατάσταση προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες στις περιπτώσεις που
αποδειχθεί ότι δεν εκπληρώθηκαν οι όροι των ενημερωτικών δελτίων. Έτσι το ΣΔΟΕ
έχει καταρτίσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο με βάση το οποίο οι ελεγκτές του
θα πραγματοποιούν τους ελέγχους αυτούς. Από αρμόδια στελέχη τονίζεται
χαρακτηριστικά ότι οι έλεγχοι αυτοί παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας και
απαιτούν χρόνο. Και αυτό γιατί θα πρέπει να εξιχνιασθούν, στον βαθμό που
υπάρχουν, πρακτικές υπερτιμολογήσεων και υποτιμολογήσεων των στοιχείων που
χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.


Χρηματιστηριακές - ΕΛΔΕ


Όσον αφορά τους φορολογικούς ελέγχους που πραγματοποιεί ήδη το ΣΔΟΕ στις
χρηματιστηριακές εταιρείες, αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι θα συνεχισθούν καθώς
διαπιστώνονται περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων και απόκρυψης εισοδήματος.
Παράλληλα το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει στοιχεία και από τις ΕΛΔΕ σχετικά με τις πηγές
των εσόδων και των εξόδων που είχαν το 1999 προκειμένου να πραγματοποιηθεί
έλεγχος και στις εταιρείες αυτές. Συγκεκριμένα έχει ζητήσει από όλες τις ΕΛΔΕ
να αποστείλουν στα κεντρικά γραφεία του ΣΔΟΕ όλα τα στοιχεία των ισολογισμών
τους τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο των ελέγχων.


Ο έλεγχος στις εταιρείες που άντλησαν κεφάλαια από το Χρηματιστήριο το 1999
καθώς και οι φορολογικοί έλεγχοι στις χρηματιστηριακές εταιρείες και στις ΕΛΔΕ
είναι δύο από τους τομείς στους οποίους θα εστιασθούν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ τους
επόμενους μήνες. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ κ.
Δημήτρη Μπατζελή, τους επόμενους μήνες θα δοθεί έμφαση και στους εμφανείς
ελέγχους στην αγορά για την απόδοση του ΦΠΑ, καθώς και στους ελέγχους στις
μεγάλες επιχειρήσεις.


Έλεγχοι ΦΠΑ


Όσον αφορά στους εμφανείς ελέγχους για την απόδοση του ΦΠΑ, το επιχειρησιακό
σχέδιο που έχει καταρτίσει το ΣΔΟΕ προβλέπει την πραγματοποίηση 20.000 τέτοιων
ελέγχων σε όλη τη χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του 2001. Η απόφαση της ηγεσίας
του ΣΔΟΕ για την εντατικοποίηση των ελέγχων αυτών ελφθη λόγω της κρισιμότητας
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2001. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ είναι η κύρια
πηγή εσόδων του προϋπολογισμού για τον οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχουν
παρατηρηθεί οι πρώτες ενδείξεις απόκλισης των μεγεθών του (έσοδα - δαπάνες)
από τους στόχους που έχουν τεθεί. Για τον λόγο αυτό στο οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης αποφασίσθηκε να κινητοποιηθεί το σύνολο του φοροελεγκτικού
μηχανισμού στον οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει το ΣΔΟΕ.


Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς που έχουν κάνει στο ΣΔΟΕ, συνεργεία ελεγκτών θα
«βγαίνουν» σε καθημερινή βάση για ελέγχους στις κεντρικές αγορές της Αθήνας,
της Θεσσαλονίκης και των άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας. Οι ελεγκτές θα ζητούν
από τους πελάτες - καταναλωτές να επιδεικνύουν τις αποδείξεις των αγορών τους
ενώ θα πραγματοποιούν ελέγχους και στα καταστήματα σχετικά με την έκδοση
αποδείξεων.


Οι μεγάλες επιχειρήσεις


Όσον αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, το ΣΔΟΕ θα πραγματοποιεί προληπτικούς και
προσωρινούς ελέγχους παράλληλα με τα Ελεγκτικά Κέντρα τα οποία θα
πραγματοποιούν και οριστικούς ελέγχους. Οι επιχειρήσεις που θα ελέγχονται θα
επιλέγονται με βάση τα στοιχεία του TAXIS στα οποία απεικονίζεται η φορολογική
συμπεριφορά τους φέτος και τα προηγούμενα έτη. Ειδικότερα οι έλεγχοι θα
εστιάζονται στην απόδοση του ΦΠΑ, ενώ θα επεκτείνονται και στα άλλα στοιχεία
της επιχείρησης. Για παράδειγμα, για την επιλογή μιας επιχείρησης θα
λαμβάνεται υπόψη το ύψος του ΦΠΑ που απέδωσε φέτος και τα προηγούμενα χρόνια,
καθώς και αδικαιολόγητες μεγάλες διαφορές μεταξύ των ποσών αυτών. Επίσης άλλες
αδικαιολόγητες μεταβολές στη φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων φέτος σε
σχέση με τα προηγούμενα έτη. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που
διαπιστώνεται μη απόδοση ΦΠΑ, ο έλεγχος θα επεκτείνεται και στα άλλα στοιχεία
της επιχείρησης.


Και για μετοχές ξένων χρηματιστηρίωνΔισκέτες που περιέχουν στοιχεία για συναλλαγές επώνυμων επιχειρηματιών αλλά
και χρηματιστών, που αφορούν αγορές μεγάλων πακέτων μετοχών και αμοιβαίων
κεφαλαίων, έχει στα χέρια του το ΣΔΟΕ. Οι δισκέτες, σύμφωνα με πληροφορίες,
κατασχέθηκαν σε έφοδο που έκαναν άνδρες του ΣΔΟΕ σε διαμέρισμα του Κολωνακίου.
Το ΣΔΟΕ δεν πρόκειται να προβεί σε ανακοινώσεις, αν δεν ολοκληρωθούν οι
έρευνες. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που προκύπτουν δεν
αφορούν κομπίνες με αγοραπωλησίες μετοχών στο ελληνικό Χρηματιστήριο, αλλά
αγορές πακέτων μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων στο εξωτερικό. Στόχος των
ερευνών είναι τυχόν «ανοίγματα» από τις συναλλαγές αυτές σε επιχειρήσεις και
χρηματιστηριακές εταιρείες.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από