Σε αξιοποίηση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του προχωρεί το Δημόσιο,
δημιουργώντας κατ' αρχάς ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, τοποθετημένο σε ακίνητα αξίας
περίπου 100 δισ. δρχ.


Την πρωτοβουλία έχει αναλάβει η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ), η οποία
έχει συντάξει ήδη έναν αρχικό κατάλογο των ακινήτων, αξίας 60 δισ. δρχ. Όπως
λέει, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», ο πρόεδρος της ΚΕΔ κ.
Γερ. Μπριστογιάννης, ο κατάλογος αυτός θα εμπλουτισθεί ώστε να φτάσει τελικά η
αξία τους στα 100 δισ. δρχ. και να συσταθεί στη συνέχεια μια Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΕΔΑΚ). Ήδη, μάλιστα, όπως ο ίδιος
λέει, έχει γίνει σχετική επαφή με τρεις τράπεζες: την ΑΤΕ, την Εμπορική και
την Εθνική. Το επόμενο βήμα, προσθέτει ο ίδιος, θα είναι η δημιουργία
Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, η οποία θα εισαγάγει τις μετοχές της
στο Χρηματιστήριο, όπως προβλέπει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.


Η ΚΕΔ εκτιμά ότι το εγχείρημά της μπορεί να στεφθεί από επιτυχία, αφού θα
ανταποκρίνεται στην ανάγκη του απλού αποταμιευτή να τοποθετήσει τα κεφάλαιά
του σε μια επένδυση, με σχετικώς υψηλή, αλλά και εγγυημένη, σε μεγάλο βαθμό,
απόδοση. «Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο δίνει τη βεβαιότητα στον αποταμιευτή ότι
δεν θα χάσει τα λεφτά του», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Μπριστογιάννης. Ο ίδιος
προσθέτει ότι τα ακίνητα που θα απαρτίζουν το αμοιβαίο είναι ήδη μισθωμένα και
ο επενδυτής μπορεί να προσβλέπει σε μια απόδοση της τάξης του 5-6%.


«Σήμερα», λέει ο κ. Μπριστογιάνης, «ο αποταμιευτής ­ και αναφέρομαι στον λαϊκό
αποταμιευτή και όχι στον μεγάλο επενδυτή ­ βρίσκεται σε αδιέξοδο. Το
Χρηματιστήριο του δημιουργεί ανασφάλεια. Η τράπεζα δεν του δίνει ικανοποιητική
απόδοση στην αποταμίευσή του. Για να αγοράσει ο ίδιος δικό του ακίνητο,
χρειάζεται πολύ μεγάλα κεφάλαια. Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, λοιπόν, που θα
δημιουργήσουμε εμείς, ίσως είναι η λύση».


Το κεφάλαιο που θα συγκεντρωθεί από την πώληση των μεριδίων του αμοιβαίου
κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί κατά ένα μέρος για τη χρηματοδότηση του
προγράμματος στέγασης των υπηρεσιών του Δημοσίου και κατά ένα άλλο μέρος για
τη δημιουργία της Εταιρείας Επενδύσεων, που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.


Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή της ΚΕΔ βασίζεται στο θεσμικό πλαίσιο για
τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας και τις Εταιρείες Επενδύσεων σε
Ακίνητη Περιουσία, που υιοθετήθηκε τον περασμένο χρόνο, με στόχο ακριβώς την
αξιοποίηση των ακινήτων, μεταξύ άλλων, του Δημοσίου. Όπως είχε δηλώσει κατά
την κατάθεση του νόμου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, το Δημόσιο καταβάλλει
πρώτη φορά προσπάθεια για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του. «Ήδη»,
έλεγε τότε ο κ. Παπαντωνίου, «έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες από τον
ΕΟΤ, τα ασφαλιστικά ταμεία και το υπουργείο Γεωργίας, ενώ διερευνάται η
δυνατότητα μετοχοποίησης της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου».


Ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας, των
οποίων τη διαχείριση ασκεί Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου
(ΑΕΔΑΚ). Οι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιούν τοποθετήσεις στο αμοιβαίο
κεφάλαιο αγοράζοντας μερίδια. Το αμοιβαίο κεφάλαιο πρέπει να έχει ενεργητικό
ύψους τουλάχιστον 10 δισ. δρχ., το οποίο θα τοποθετεί σε ακίνητα, σε ποσοστό
70%. Το 10% θα παραμένει δεσμευμένο σε ρευστά διαθέσιμα για την αντιμετώπιση
περιπτώσεων αυξημένης ζήτησης εξαγοράς μεριδίων. Η ελάχιστη αξία των μεριδίων
δεν επιτρέπεται να είναι κάτω από 5 εκατομμύρια δραχμές.


Επίσης, στον ίδιο νόμο προβλέπεται η δημιουργία εταιρειών επενδύσεων ακίνητης
περιουσίας. Οι εταιρείες αυτές θα έχουν ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο 10
δισ. δρχ. και οι μετοχές τους θα είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Η διαφορά
από το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ότι οι επενδυτές δεν μπορούν να πραγματοποιούν
τοποθετήσεις χωρίς όριο, αλλά θα αγοράζουν υφιστάμενες μετοχές, ενώ η εισροή
νέων κεφαλαίων για επενδύσεις θα γίνεται με αυξήσεις κεφαλαίου με βάση
συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.


Πάντως, το θεσμικό αυτό πλαίσιο δεν έχει ακόμη αποδώσει τους αναμενόμενους
καρπούς, αν και υπάρχουν σχετικά σχέδια από φορείς του Δημοσίου, αλλά και
πιστωτικά ιδρύματα. Χαρακτηριστικά, η Εμπορική Τράπεζα προχωρεί αυτό το
διάστημα στη σύσταση θυγατρικής, η οποία θα ασχολείται με τα ακίνητα (με
πιθανή ονομασία Εμπορική Ακινήτων). Όπως λέει ο αρμόδιος γενικός της
διευθυντής κ. Δημ. Φραγκέτης, θα είναι μια εταιρεία 100% θυγατρική της
τράπεζας με κεφάλαιο 15-20 δισ. δρχ., η οποία με τη σειρά της θα είναι μητρική
άλλων εταιρειών, που θα ασχοληθούν με ειδικότερους τομείς, όπως οι επενδύσεις
σε ακίνητα ή τα αμοιβαία ακινήτων.


Το στεγαστικό πρόγραμμα του Δημοσίου


Η αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου, πάντως, είναι η μία μόνο πτυχή των
δραστηριοτήτων της ΚΕΔ. Οι στόχοι της εταιρείας, που διαχειρίζεται τα αστικά
ακίνητα του Δημοσίου (η γεωργική γη ανήκει στο υπουργείο Γεωργίας και οι ακτές
στον ΕΟΤ) περιλαμβάνουν, επίσης, την πραγματοποίηση ενός εκτεταμένου
προγράμματος στέγασης των δημόσιων υπηρεσιών. Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο
αναφέρθηκε πρόσφατα ο κ. Παπαντωνίου και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας
Χρήστος Πάχτας, είναι συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα
480 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα
220 εκατ. ευρώ από έσοδα της ΚΕΔ και τα υπόλοιπα 300 εκατ. ευρώ από τον
προϋπολογισμό. Άρα, η ΚΕΔ αναζητεί περίπου 67 δισ. δρχ. (220 εκατ. ευρώ) για
να στηρίξει το πρόγραμμα στέγασης του Δημοσίου. Ένα ποσό που υπολογίζει ότι θα
εξασφαλίσει από τη διάθεση των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως
προαναφέρθηκε.


Ο κ. Μπριστογιάννης λέει ότι το πρόγραμμα στέγασης των υπηρεσιών του Δημοσίου
έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται, με την εγκατάσταση σε νέα κτίρια αστυνομικών
τμημάτων και ΔΟΥ. Το 2001, αναφέρει, η ΚΕΔ θα αγοράσει νέα κτίρια για να
εγκατασταθούν 16 ΔΟΥ, ενώ θα κατασκευασθούν άλλες 11-12 ΔΟΥ. Επίσης, σε
εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση σε νέα ακίνητα 17 αστυνομικών τμημάτων.


Σε ό,τι αφορά τη μετεγκατάσταση των υπουργείων, ο κ. Μπριστογιάννης αναφέρει
ότι ήδη οι υπηρεσίες της ΚΕΔ έχουν συντάξει τεύχη δημοπράτησης. Μάλιστα,
προσθέτει, για ορισμένα από τα 20 υπουργεία έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ωστόσο, επειδή άλλαξαν τα οικονομικά δεδομένα, μετά
την εξασφάλιση του δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα
επαναληφθεί η πρόσκληση με βάση τα νέα δεδομένα. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του
2000, λέει ο ίδιος, θα έχουν δημοσιευθεί όλες οι προσκλήσεις. Το πρόγραμμα
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της προσεχούς τετραετίας.


Σε ό,τι αφορά τους χώρους όπου θα εγκατασταθούν τα υπουργεία, ο κ.
Μπριστογιάννης λέει ότι τα ίδια τα υπουργεία έχουν υποβάλει προτάσεις, αλλά
δεν είναι πάντα εφικτή η πραγματοποίησή τους, για πρακτικούς λόγους. Πάντως,
επιδιώκεται αφενός η απομάκρυνση από το κέντρο των περισσότερων υπουργείων και
αφετέρου η εγκατάστασή τους σε θέσεις κοντά σε μεγάλους οδικούς άξονες και ει
δυνατόν κοντά σε σταθμούς του Μετρό. Επίσης, ο ίδιος λέει ότι η ΚΕΔ μεριμνά
ώστε να αξιοποιούνται, εφόσον υπάρχουν, υφιστάμενα κτίρια, ώστε να μην
επιβαρύνεται η Αθήνα με νέες κατασκευές.


Ο ίδιος, εξάλλου, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην κοινωνική διάσταση του έργου
της ΚΕΔ. Όπως λέει, η εταιρεία διέθεσε την τελευταία πενταετία ακίνητα έκτασης
238.000 τ.μ. και αξίας 34,1 δισ. δρχ. στην Αττική, καθώς και 562.000 τ.μ. και
αξίας 21,7 δισ. δρχ. στην περιφέρεια, προκειμένου να δημιουργήσουν οι δήμοι
και οι κοινότητες πάρκα και άλλα έργα αναψυχής για να βελτιωθεί η ποιότητα
ζωής των πολιτών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από