Μερική κάλυψη κεφαλαίου για την Ασπίς Επενδυτική


Τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
Α.Ε.Ε.Χ., όπως πιστοποιήθηκε με την απόφαση της συνεδρίασης υπ' αριθμ. 89 του
Δ.Σ. της εταιρείας, ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της
έκτακτης γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι της εταιρείας αποφάσισαν, κατά τη
διάρκεια της συνέλευσης, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί
μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ αυξήθηκε κατά
17,070 δισ. δραχμές και πλέον ανέρχεται σε 21,445 δισ. δραχμές. Εκδόθηκαν
17.070.354 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών,
διαμορφώνοντας τον συνολικό αριθμό των μετοχών της εταιρείας σε 21.445.354
κοινές ανώνυμες. Η ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα
ορισθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας μετά το τέλος της διαδικασίας εγκρίσεων από
το υπουργείο Ανάπτυξης και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΑ και θα ανακοινωθεί
έγκαιρα στους μετόχους μέσω ανακοίνωσής της στον Τύπο.


Διανομή μερίσματος από την CPI


Τη διανομή μερίσματος για την χρήση 1/7/1999- 30/6/2000 ανακοίνωσε το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας CPI. Συγκεκριμένα, η γενική συνέλευση των
μετόχων της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 47 δραχμών ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της
συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 26 Ιανουαρίου 2001. Από τις
29 Ιανουαρίου 2001 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το
δικαίωμα μερίσματος χρήσεως. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται από
τις 16 Φεβρουαρίου 2001 από τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας μέσω δίγραμμων
επιταγών που θα εκδώσει και θα αποστείλει ταχυδρομικώς στους μετόχους η
εταιρεία στις διευθύνσεις που προκύπτουν από το μετοχολόγιο, μαζί με τη
βεβαίωση πληρωμής μερίσματος που προορίζεται για τη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία.


Επαφές για την απόκτηση ποσοστού άλλης εταιρείας


Σε διαπραγματεύσεις με τους μετόχους της εταιρείας ΤΟΜΗ Α.Ε. για την απόκτηση
ποσοστού της βρίσκεται η διοίκηση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ. Σύμφωνα
με ανακοίνωση της εταιρείας προς τις αρχές του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, η
διοίκηση του ομίλου συζητά το ενδεχόμενο αυτό και ανάλογα με την έκβαση των
διαπραγματεύσεων θα προχωρήσει, το επόμενο διάστημα, στις σχετικές
ανακοινώσεις.


Προς γενική συνέλευση η Informer


Η θέσπιση προγράμματος διαθέσεως μετοχών στον πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους εργαζόμενους της
εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, αναμένεται να
συζητηθεί κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας
INFORMER. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2001, στις
4 το μεσημέρι, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (οδός Αυτοκράτορος
Νικολάου 4). Στα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται η τροποποίηση όλων
των άρθρων του καταστατικού με αλλαγή της αρίθμησης και των διατάξεων αυτού, η
προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η
κατάργηση άρθρων και η κωδικοποίηση του καταστατικού μετά τις τροποποιήσεις σε
ενιαίο κείμενο.


Το πρώτο κατάστημα της Γρηγόρης Μικρογεύματα στη Ρουμανία


Το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης Μικρογεύματα εκτός Ελλάδος εγκαινιάστηκε στη
Ρουμανία στα μέσα του περασμένου μήνα. Το κατάστημα της ελληνικής εταιρείας
βρίσκεται στο Βουκουρέστι, στην Piatsa Romana, και έχει την επωνυμία
«Gregory's». Όλα τα προϊόντα που διατίθενται στο κατάστημα παρασκευάζονται στη
μονάδα της εταιρείας που λειτουργεί στο Βουκουρέστι. Οι παραγωγικές
δυνατότητες της μονάδας μπορούν να στηρίζουν την προβλεπόμενη ανάπτυξη της
εταιρείας σε όλη την χώρα αλλά και στις χώρες της ευρύτερης περιοχής. Όπως
έχει ανακοινώσει η διοίκηση της εταιρείας, το δεύτερο κατάστημα «Gregory's»,
το οποίο θα λειτουργήσει σε κεντρικό σημείο του Βουκουρεστίου, βρίσκεται στη
φάση της κατασκευής.


71,37% η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στην Εθνική Ακινήτων


Με ποσοστό 71,37% συμμετέχει πλέον η Εθνική Τράπεζα στο μετοχικό κεφάλαιο της
Εθνικής Ακινήτων, έναντι του 45,77% που κατείχε μέχρι πρότινος. Σύμφωνα με
ανακοίνωση που εστάλη στο Χρηματιστήριο, η Εθνική Τράπεζα, μέτοχος της Εθνικής
Ακινήτων Α.Ε., απορρόφησε διά συγχωνεύσεως την επίσης μέτοχο της Εθνικής
Ακινήτων Α.Ε., Αστήρ ΑΞΕ. Μέσω της συγχωνεύσεως αυτής η Εθνική Τράπεζα
απέκτησε το σύνολο των μετοχών της Εθνικής Ακινήτων Α.Ε. που κατείχε η Αστήρ
ΑΞΕ, δηλαδή 27.928.000 μετοχές. Με τον τρόπο αυτό η Εθνική Τράπεζα καθίσταται
και τυπικά ο κύριος μέτοχος της εταιρείας ακινήτων του ομίλου.


Αύξηση συνδρομητών για την Panafon


Κατά 34% αυξήθηκε η πελατειακή βάση της Panafon κατά το 2000, με αποτέλεσμα ο
συνολικός αριθμός των συνδρομητών να φτάσει στους 2.226.000. Το 67% της
συνολικής συνδρομητικής βάσης (1.491.420) αφορά κατόχους καρτοκινητού. Κατά τη
διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2000 στη συνδρομητική βάση της Panafon
προστέθηκαν 166.000 συνδρομητές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η
Panafon υλοποιεί αυτή την περίοδο την αναδιοργάνωση του εμπορικού της δικτύου
με άξονες τη συγχώνευση των εμπορικών συνεργατών της και τη δημιουργία
ιδιόκτητης αλυσίδας καταστημάτων Panafon - Vodafone, καθώς και ανεξάρτητων
αλυσίδων καταστημάτων που θα χρησιμοποιούν το brand name της Panafon-Vodafone.
Η PANAFON απέκτησε άδεια για σταθερή ασύρματη πρόσβαση στις συχνότητες των
25GHz και θα αρχίσει την προσφορά ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
προς τους εταιρικούς της πελάτες.


To 5% του «ΕΥΡΩΠΗ» στη Ναυτεμπορική


Έναντι ποσού 175 εκατομμυρίων δραχμών η Ναυτεμπορική απέκτησε το 5% του
Πρακτορείου Διανομής Ελληνικού Τύπου «Ευρώπη». Όπως έγινε γνωστό, η σχετική
απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της πολιτικής της εφημερίδας για ανάπτυξη συνεργιών
με εταιρείες του κλάδου, καθώς και της επέκτασής της σε νέους τομείς
δραστηριοτήτων που θα ενισχύσουν τις ενοποιημένες πωλήσεις και τα κέρδη της. Η
«Ευρώπη Α.Ε.» λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 1999 και στο πρώτο εξάμηνο του
2000 ο κύκλος εργασιών της έφθασε τα 7,8 δισεκατομμύρια δραχμές και τα προ
φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 104 εκατομμύρια δραχμές.


Νέα συμμετοχή για την Forthnet


Το 15% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΘΛΟΝΕΤ Α.Ε. απέκτησε η εισηγμένη
εταιρεία Forthnet. Η εταιρεία ΑΘΛΟΝΕΤ Α.Ε. αναπτύσσει την αθλητική πύλη
(portal) Sportnet.gr. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών προβλέπει ότι η
Forthnet έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη συμμετοχή της έως και το 37,5%,
μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Οι δύο εταιρείες πρόκειται να συνεργαστούν
στην ανάπτυξη εφαρμογών που σχετίζονται με την αθλητική ειδησεογραφία, στη
δημιουργία υπηρεσιών που θα αφορούν τη ζωντανή (on-line) ενημέρωση και την
κάλυψη μεγάλων αθλητικών γεγονότων, καθώς και σε θέματα εκμετάλλευσης
περιεχομένου, μάρκετινγκ και διαφήμισης.


Επενδύσεις από την Κέκροψ


Στην περιοχή του Ψυχικού υλοποιεί επενδύσεις η εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ. Οι επενδύσεις
είναι συνολικού ύψους 6 δισεκατομμυρίων δραχμών και αφορούν την κατασκευή δύο
πολυτελών οικιστικών συγκροτημάτων, 21 και 10 κατοικιών αντίστοιχα. Εκτός των
οικιστικών επενδυτικών προγραμμάτων, η διοίκηση της εταιρείας προωθεί επίσης
τη συμμετοχή της σε δύο μεγάλα project στον τομέα των εμπορικών-επαγγελματικών
αναπτύξεων στην περιοχή της Αττικής. Για την χρήση του 2000 εκτιμάται ότι ο
κύκλος εργασιών της θα φτάσει το 1,6 δισ. δραχμές, ενώ η κερδοφορία της
εταιρείας δεν προβλέπεται να παρουσιάσει μεγάλη μεταβολή σε σχέση με την χρήση
του 1999.


Νέο κατάστημα για την Ατλάντικ


Το 118ο κατάστημα της εταιρείας ΑΛΤΑΝΤΙΚ εγκαινιάστηκε στην Πρέβεζα. Το νέο
κατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ καταλαμβάνει χώρο 600 τετραγωνικών μέτρων
και 200 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικούς χώρους. Στο νέο κατάστημα της
αλυσίδας υπάρχουν όλα τα τμήματα που απαρτίζουν ένα μεγάλο κατάστημα σούπερ
μάρκετ, τέσσερα ταμεία - έξοδοι και απασχολούνται 36 άτομα προσωπικό.


Σύμβαση συνεργασίας Ινφόρμ Λύκος και Siemens Hellas


Σε σύμβαση ύψους 2,5 δισ. δρχ. για λογαριασμό του τηλεπικοινωνιακού
οργανισμού της Rometelecom προχώρησαν από κοινού η εισηγμένη Ινφόρμ Λύκος και
η Siemens Hellas. Το έργο, το οποίο, όπως ανακοινώθηκε, είναι από τα
μεγαλύτερα που αναλαμβάνει η Ινφόρμ Λύκος στο εξωτερικό, αφορά την ανάπτυξη
έξι ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων εκτύπωσης λογαριασμών σε τρία διαφορετικά
σημεία της Ρουμανίας: στο Βουκουρέστι, το Bacaou και την Timisoara.


Οι πλήρεις γραμμές περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ισάριθμων εκτυπωτικών μηχανών
(Laser Printers), τροφοδοτικών ρολοφορέων, κοπτικών και εμφακελωτικών
μηχανημάτων, την προμήθεια των εντύπων και των φακέλων για έναν χρόνο, καθώς
επίσης και την ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για την εκτύπωση και τον
έλεγχο των λογαριασμών. Σημειώνεται ότι η άξια του έργου θα υπερβεί τα 2,5
δισ. εφόσον ληφθούν υπόψη οι συντηρήσεις αλλά και οι αναβαθμίσεις του έργου.
Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας Ινφόρμ Λύκος, το έργο αυτό
αποτελεί το πρώτο από τα προγραμματισμένα βήματα επέκτασης των δραστηριοτήτων
της στο εξωτερικό και σύντομα θα ενισχυθεί και με νέες επιχειρηματικές
κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Δ. Ευρώπης.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από