Αυξημένες οι πωλήσεις της Everest


Πωλήσεις που αναμένεται να φθάσουν τα 12 δισεκατομμύρια δραχμές περιμένει για
τη χρήση που ολοκληρώνεται στις 30/6/2001 η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας
Everest. Υπολογίζεται ότι τα κέρδη της εταιρείας προ δικαιωμάτων θα
διαμορφωθούν στα 2,520 δισεκατομμύρια δραχμές και τα κέρδη μετά φόρων και
δικαιωμάτων στο ποσό των 1,780 δισεκατομμυρίων δραχμών. Η εταιρεία, η οποία
επεκτείνεται και εκτός των ελληνικών συνόρων, σε συνεργασία με την Cater Comm
(εταιρεία που δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο της γρήγορης εστίασης έχοντας
την εκμετάλλευση της Pizza Hut Κύπρου), αναπτύσσει δίκτυο καταστημάτων Everest
με την εκχώρηση του master franchising στην Κύπρο. Εντός του Δεκεμβρίου
εγκαινιάστηκε το πρώτο κατάστημα στη Λευκωσία. Από τις αρχές του 2001
αναμένεται η λειτουργία και του δεύτερου καταστήματος. Αν και το πρώτο
επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας είχε προβλέψει τη λειτουργία τεσσάρων
καταστημάτων εντός του 2001, αναθεωρήθηκε και πλέον στόχος είναι η λειτουργία
οκτώ καταστημάτων εντός του 2001. Η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει μονάδα
παραγωγής προϊόντων σφολιάτας, ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας στη Ρουμανία και
στο α' τρίμηνο του 2001 αναμένεται η λειτουργία των πρώτων καταστημάτων
Everest στο Βουκουρέστι. Ο όμιλος εταιρειών Everest κατέχει τα σήματα
αναγνωρισιμότητας Everest, Papagallino, La pasteria και Domino's στην αγορά
γρήγορης εστίασης και διαθέτει περισσότερα από 100 σημεία πώλησης στην Ελλάδα.


Νέα μονάδα παραγωγής για την Σέλμαν


Στη δημιουργία μονάδας παραγωγής MDF, επένδυση αξίας 20 έως 22 δισεκατομμυρίων
δραχμών, προχωρεί η ΣΕΛΜΑΝ εντός του 2001. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί στη
Χαλκίδα και θα είναι δυναμικότητας 200.000 κυβικών μέτρων ετησίως. Όπως
εκτιμάται, η λειτουργία της νέας μονάδας θα αντικαταστήσει περίπου το 60% των
εισαγωγών ξύλου, στο σύνολο των εταιρειών, για ολόκληρη την Ελλάδα. Σύμφωνα με
τη διοίκηση της εταιρείας, η λειτουργία της θα προσδώσει στη ΣΕΛΜΑΝ ένα μεγάλο
πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, τόσο στην εγχώρια όσο και στην ξένη
αγορά. Σημαντική δυναμική αναμένεται να προσδώσει στην εταιρεία η πλήρης
λειτουργία του νέου εργοστασίου της στην Κομοτηνή, δυναμικότητας 700 έως 1.000
κυβικών μέτρων την ημέρα. Η επένδυση αυτή αναμένεται να εξυπηρετήσει τον στόχο
της διείσδυσης της εταιρείας στη αγορές των Βαλκανίων. Ο προσδοκώμενος κύκλος
εργασιών της εταιρείας για την τρέχουσα χρήση υπολογίζεται στα 40 - 42
δισεκατομμύρια δραχμές και τα κέρδη προ φόρων στα 2,8 έως 3 δισεκατομμύρια
δραχμές. Στα σχέδιά της για το 2001 η ΣΕΛΜΑΝ εντάσσει τη συμμετοχή της σε
άλλες εταιρείες, εντός και εκτός του κλάδου της ξυλείας. Η διοίκηση της
εταιρείας εκτιμά ότι οι προοπτικές ανάπτυξής της είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές με
δεδομένες τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν τα μεγάλα έργα υποδομής του Γ'
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των Ολυμπιακών Αγώνων.


Στην αμερικανική αγορά προσβλέπει η Μαθιός


Η είσοδος της εταιρείας στην αμερικανική αγορά, η πλήρης λειτουργία του νέου
της εργοστασίου στον Ασπρόπυργο και η συμφωνία με την ιταλική εταιρεία Colmef
για την παραγωγή και αντιπροσώπευση οικοδομικών υλικών είναι οι βασικές
προτεραιότητες της Μαθιός Πυρίμαχα για το 2001. Η εταιρεία έκλεισε το 2000
έχοντας αποκτήσει το ISO 9002, απαραίτητο για την είσοδό της στην αμερικανική
και στην ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον, προχωρεί σε συμφωνία με την ιταλική
εταιρεία Colmef για την παραγωγή και εμπορία χημικών οικοδομικών υλικών, τα
οποία υπολογίζεται ότι θα ενισχύσουν τις πωλήσεις της κατά 4.000 τόνους. Η
εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ πρόκειται να θέσει σε πλήρη λειτουργία το νέο της εργοστάσιο
στον Ασπρόπυργο Αττικής, συνολικής επένδυσης 1,6 δισεκατομμυρίων δραχμών. Οι
στόχοι της εταιρείας για το 2001 είναι οι πωλήσεις της να ξεπεράσουν τα 4,5
δισεκατομμύρια δραχμές και τα κέρδη να προσεγγίσουν τα 550 εκατομμύρια
δραχμές.


Επενδυτικό πλάνο από την Singular


Στην αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της θα διατεθεί το
μεγαλύτερο μέρος από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Singular
ύψους 12,1 δισεκατομμυρίων δραχμών. Έτσι, θα επενδυθούν για την αποπληρωμή του
βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού κεφάλαια ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων
δραχμών. Με βάση το αναπροσαρμοσμένο business plan της εταιρείας, λόγω της
μονομερούς κάλυψης (κατά 60%) της τελευταίας αύξησης, το 34% (4,1 δισ. δρχ.)
των εσόδων θα διατεθεί σε τρεις εξαγορές, από τις οποίες δύο έχουν ήδη
ολοκληρωθεί. Ποσό 1,4 δισ. δρχ. θα αξιοποιηθεί για την ενσωμάτωση των
τεχνολογιών του Ίντερνετ στα προϊόντα της και περίπου 1 δισ. δραχμές στην
πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού στους τομείς του λογισμικού. Στην τακτική
γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα,
αναφέρθηκε ότι προχωρεί με ταχείς ρυθμούς το σχέδιο συγχώνευσης με τη Δέλτα
Πληροφορική, το οποίο υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο
τρίμηνο.


Νέα εξαγορά για την Ideal Group


Στην εξαγορά της εταιρείας GENERAL ELECTRIC CAPITAL GLOBAL INFORMATION
TECHNOLOGY SOLUTIONS INC, θυγατρικής του Ομίλου GENERAL ELECTRIC COMPANY,
προχώρησε ο Όμιλος εταιρειών IDEAL GROUP. Η εξαγορά έγινε από τη θυγατρική του
Ομίλου IDEAL, την INTEAL SYSTHMATA ΑΕΒΕ, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο
των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφορικής. Η εξαγορασθείσα εταιρεία έχει έδρα
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αντικείμενο τη συμμετοχή σε εταιρείες
πληροφορικής σε διάφορες χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.


Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου IDEAL, Ανδρέας Πολυκάρπου, «η
κίνηση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής του Ομίλου IDEAL για την
ενδυνάμωση της παρουσίας του στον χώρο της πληροφορικής και των ολοκληρωμένων
συστημάτων και μας επιτρέπει να αποκτήσουμε το μέγεθος και την τεχνογνωσία που
είναι απαραίτητα για την παροχή των καταλληλότερων λύσεων στις επιχειρηματικές
ανάγκες των πελατών μας». Η εξαγορά ολοκληρώθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2000 και η
διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τον Όμιλο από την 1η Ιανουαρίου 2001.
Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της GENERAL ELECTRIC στη συμφωνία αυτή ήταν ο κ.
Δημήτρης Σκολαίος, υπεύθυνος Corporate Finance της ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.


Εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα από την Alpha Bank και την Ελληνική
Τεχνοδομική


Τη δημιουργία εταιρείας επενδύσεων ακινήτων ανακοίνωσαν από κοινού η Alpha
Bank και η Ελληνική Τεχνοδομική στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταθέτοντας
φάκελο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία (ν. 2778/1999) με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 10.000.000.000 δραχμών,
το οποίο προγραμματίζεται να αυξηθεί σε 50.000.000.000 και να καλυφθεί από
τους ιδρυτές της εταιρείας κατ' αναλογία 60% και 40%, αντιστοίχως. Πρόεδρος
της υπό σύσταση εταιρείας αναλαμβάνει ο κ. Δημήτριος Μαντζούνης, αναπληρωτής
γενικός διευθυντής της Alpha Bank, αντιπρόεδρος ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης,
διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Τεχνοδομικής, διευθύνων σύμβουλος ο κ.
Αλέξιος Πιλάβιος, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Επενδύσεων Α.Ε. και γενικός
διευθυντής ο κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης, στέλεχος της Ελληνικής Τεχνοδομικής.


Νέο προϊόν επιχειρηματικής στέγης από την Τράπεζα Πειραιώς


Νέο προϊόν έθεσε σε κυκλοφορία η Τράπεζα Πειραιώς. To προϊόν Επιχειρηματικής
Στέγης καλύπτει άμεσα τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εμπόρων
για χρηματοδότηση της επιχειρηματικής τους στέγης:


- Αγορά επιχειρηματικής στέγης σε έτοιμους ή υπό ανέγερση χώρους.


- Αποπεράτωση επιχειρηματικής στέγης.


- Ανακαίνιση επιχειρηματικής στέγης (βελτιώσεις - προσθήκες - επισκευές). Η
κεντρική ιδέα είναι η χρηματοδότηση των εμπόρων για την αγορά των καταστημάτων
τους. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς διευκολύνει επιχειρήσεις και εμπόρους
προσφέροντας το δάνειο με ευνοϊκούς όρους και πρόσθετες παροχές, όπως την
άμεση προέγκριση με ένα τηλεφώνημα, το courier χωρίς καμία επιβάρυνση για την
παραλαβή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την «έδρα» του πελάτη, την
πρόσθετη παροχή «BONUS», η οποία δίνει τη δυνατότητα σε επιχείρηση και έμπορο
για χρηματοδότηση με κεφάλαιο κίνησης. Το κεφάλαιο κίνησης φθάνει μέχρι και το
10% του ύψους του δανείου και μπορεί να εκταμιευθεί άμεσα (ταυτόχρονα με το
δάνειο), με τη δυνατότητα να συμφωνείται με τον πελάτη περίοδος χάριτος μέχρι
ενός έτους. Στη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνο οι
οφειλόμενοι τόκοι.


Νέα συμφωνία για την Πετζετάκις


Στην υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την απόκτηση στρατηγικής συμμετοχής στην
Imperial Plastech Inc. προχώρησε η Α.Γ. Πετζετάκις Α.Ε. σε πρώτη φάση, μέσω
της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 27%. Η Imperial Plastech
Inc., η οποία ιδρύθηκε το 1989 και είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του
Χρηματιστηρίου του Τορόντο (Symbol: IPQ. TSE), είναι μια ταχύτατα
αναπτυσσόμενη εταιρεία με εξειδίκευση στην παραγωγή υψηλών προδιαγραφών
πλαστικών αγωγών προστασίας δικτύων οπτικών ινών για τηλεπικοινωνίες. Τα
προϊόντα της περιλαμβάνουν, επίσης, συστήματα πλαστικών σωλήνων για
οικοδομικές εφαρμογές, καθώς και για μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η
εταιρεία διαθέτει συνολικά τέσσερις μονάδες παραγωγής, τρεις στην περιοχή
Peterborough του Ontario και μία στο Edmonton της Alberta.


Η συμφωνία αφορά τη συμμετοχή της Α.Γ. Πετζετάκις στο μετοχικό κεφάλαιο της
Imperial Plastech Inc. μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 6.15
δισ. δρχ. Επίσης, η Α.Γ. Πετζετάκις θα προσφέρει στην εταιρεία τεχνογνωσία και
μηχανήματα για την εγκατάσταση και την παραγωγή εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων
στη Βόρεια Αμερική. Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας, η εμπορική
θυγατρική στις ΗΠΑ Petzetakis Inc., με έδρα την Atlanta, θα περάσει στην
κατοχή τής IPQ, καθώς η τελευταία αποτελεί πλέον το όχημα ανάπτυξης του Ομίλου
Πετζετάκις στην Αμερική τόσο για τα συστήματα εύκαμπτων όσο και σκληρών
σωλήνων. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Α.Γ. Πετζετάκις θα είναι ο
δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Imperial Plastech Inc. με ουσιαστική
συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο.


Η CPI στο Ίντερνετ


Την επίσημη λειτουργία της σελίδας της στο Ίντερνετ ανακοίνωσε η CPI Α.Ε. Στην
ηλεκτρονική της διεύθυνση η εταιρεία προσφέρει πληροφορίες, καθώς και τιμές
των προϊόντων της. Επίσης, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για τα
οικονομικά της, τη στρατηγική και τη φιλοσοφία της. Η εταιρεία ασχολείται με
την εμπορία περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών και, όπως δήλωσε ο
διευθύνων σύμβουλός της κ. Χρήστος Παπαθάνος, «με την ιστοσελίδα αυτή
ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας παγκόσμιας αγοράς».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από