Η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Τραπεζικών Εργασιών (ΕΦΤΕ) από την 1η
Ιανουαρίου του 2001 αναμένεται ότι θα δώσει μία οικονομική ανάσα στους
δανειολήπτες. Ειδικά για εκείνους οι οποίοι έχουν πάρει μεγάλο δάνειο, για
σημαντικό χρονικό διάστημα (π.χ. 15ετία), το όφελος θα είναι ακόμη μεγαλύτερο
και κατά συνέπεια υπολογίσιμο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.


Η μεταβολή αυτή, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που γίνονται από τις αρμόδιες
τραπεζικές υπηρεσίες, θα γίνει περισσότερο αισθητή στα στεγαστικά δάνεια λόγω
της φύσης τους.


Τα δάνεια της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι συνήθως άνω των 10.000.000
δραχμών και στο 90% περίπου των περιπτώσεων χορηγούνται με χρονική προοπτική
15ετίας ως προς την αποπληρωμή τους.


Κατά συνέπεια, η ελάφρυνση από την κατάργηση του ΕΦΤΕ θα είναι αξιοσημείωτη.
Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 20.000.000
δραχμών, με επιτόκιο 7,10%, σταθερό για τρία χρόνια και διάρκεια αποπληρωμής
15 χρόνια (σ.σ. πρόκειται για κλασικό παράδειγμα, που προσεγγίζει κατά πολύ
τον μέσο όρο), γλιτώνει από την κατάργηση του συγκεκριμένου φόρου το ποσό των
376.781 δραχμών, διόλου ευκαταφρόνητο, έστω κι αν επιμερίζεται σε δόσεις 15
ετών.


Τα προσωπικά δάνεια


Υπολογίσιμο μπορεί να θεωρηθεί όμως και το όφελος που προκύπτει από την
κατάργηση του ΕΦΤΕ και στα προσωπικά δάνεια.


Υπενθυμίζεται ότι το ανώτατο όριο των τελευταίων είναι 8.000.000 δραχμές. Κατά
συνέπεια, αν κάποιος έχει πάρει ένα τέτοιο δάνειο, με κυμαινόμενο επιτόκιο
13,50% και χρονική διάρκεια αποπληρωμής τους 24 μήνες, υπολογίζεται ότι
συνολικά θα ωφεληθεί κατά 50.000 δραχμές περίπου.


Ο υπολογισμός γίνεται με βάση την επιβάρυνση του ΕΦΤΕ στο ύψος των 2.000
δραχμών κατά μέσο όρο για το σύνολο των μηνιαίων δόσεων.


Μικρή ωφέλεια


Μικρότερη είναι η ωφέλεια που προκύπτει για εκείνους που έχουν πάρει ένα
προσωπικό δάνειο της τάξης του 1.000.000 δραχμών και πρέπει να το εξοφλήσουν
κα πάλι μέσα σε διάστημα 2 χρόνων, με επιτόκιο 13,50%, κυμαινόμενο. Επειδή το
ύψος του δανείου είναι μικρό και η διάρκεια αποπληρωμής του περιορισμένη, το
ίδιο μικρή θα είναι και η ωφέλεια από την κατάργηση του ΕΦΤΕ, η οποία συνολικά
υπολογίζεται στο ποσό των 6.000 με 7.000 δραχμών.


Ο ακριβής υπολογισμός είναι δύσκολος, καθώς η δόση που πληρώνεται κάθε μήνα
είναι αποτέλεσμα σύνθεσης του αρχικού κεφαλαίου και των τόκων που του
αναλογεί. Καθώς το κεφάλαιο φθίνει με την αποπληρωμή, μειώνεται και η
επιβάρυνση του τόκου και κατ' επέκταση και η επιβάρυνση που προκύπτει από τον ΕΦΤΕ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από