Φεντερίκα Μογκερίνι

04 Οκτωβρίου 201902 Οκτωβρίου 201801 Οκτωβρίου 201813 Σεπτεμβρίου 201803 Σεπτεμβρίου 201830 Αυγούστου 201821 Ιουλίου 201719 Ιουλίου 201711 Δεκεμβρίου 201529 Απριλίου 201525 Μαρτίου 201528 Ιανουαρίου 201508 Δεκεμβρίου 201404 Νοεμβρίου 2014